fredag 2017-11-24

Dagens möten

Stora Le

09.00-12.00 - Ledningsgrupp FOKUS
13.00-14.00 - Sekreterargrupp
14.00-17.00 - CAMK

Lilla Le

09.00-11.00 - Polisen, KS

Grundvattnet

Tresticklan

08.30-12.00 - Socialkontoret

Övrigt


Kommunfullmäktige

Kallelser

Kallelse KF 2017-11-15
Kallelse KF 2017-10-25
Kallelse KF 2017-09-20
Kallelse KF 2017-08-30
Kallelse KF 2017-05-17
Kallelse KF 2017-04-12
Kallelse KF 2017-03-15
Kallelse KF 2017-02-15

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-15
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-25
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-20
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-08-30
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-17
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-12
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-15
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-15

Aktuella handlingar

Kallelse KF 2017-11-15.pdf
Kallelse och handlingar komplett 171115.pdf
Ärende 01 - Budget och mål 2018, plan 2019-2020 - skattesats.pdf
Ärende 02 - Taxor för Dalslands Miljö- och Energinämnd 2018.pdf
Ärende 03 - Sammanträdestider 2018 och kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden.pdf
Ärende 04 - Gemensamt reglemente för Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet.pdf
Ärende 05 - Uppvaktning av förtroendevalda - revidering av riktlinjer.pdf
Ärende 06 - Avsägelse av förtroendeuppdrag (S) som ledamot o vice ordf i Valnämnden samt ersättare i FOKUS-nämnden.pdf

Kommunstyrelsen

Kallelser

Kallelse KS 2017-11-29
Kallelse KS 2017-10-31
Kallelse KS 2017-10-11
Kallelse KS 2017-09-06
Kallelse KS 2017-08-16
Kallelse KS 2017-06-07
Kallelse KS 2017-05-03
Kallelse KS 2017-03-29
Kallelse KS 2017-03-01
Kallelse KS 2017-02-01

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-31
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-11
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-06
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-16
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-07
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-03
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-01
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01

Aktuella handlingar

Kallelse KS 171129.pdf
Kallelse KS 2017-11-29.pdf
Kallelse och handlingar komplett 171129.pdf
Ärende 01 - Taxor och avgifter 2018 - Dals-Eds kommun..pdf
Ärende 02 - Budget och mål 2018, plan 2019-2020..pdf
Ärende 03 - Revidering av KS delegationsordning..pdf
Ärende 04 - Upprustning av badplats vid centrum i Dals-Ed inför sommaren 2017 - Finansiering kapitaltjänstkostnad..pdf
Ärende 05 - Fågelvägens förskola - Finansiering av utökad solenergi.pdf
Ärende 06 - Upphandling - Sotningstjänster tjänstekoncession.pdf
Ärende 07 - Försäljning av fastigheten Ed 2.202.pdf
Ärende 08 - Försäljning av fastigheten Kårslätt 1.17.pdf
Ärende 09 - Ridhus i Dals-Eds kommun - Borgensåtagande.pdf
Ärende 10 - Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.pdf
Ärende 11 - Remiss - Promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017.37).pdf
Ärende 14 - Anmälan av delegationsbeslut KS 171129.pdf
Ärende 15 - Meddelande KS 171129.pdf

FOKUS-nämnden

Kallelser

Kallelse FOKUS 2017-11-22
Kallelse FOKUS 2017-10-25
Kallelse FOKUS 2017-09-27
Kallelse FOKUS 2017-08-30
Kallelse FOKUS 2017-06-20
Kallelse FOKUS 2017-05-23
Kallelse FOKUS 2017-04-25
Kallelse FOKUS 2017-03-14
Kallelse FOKUS 2017-02-07

Protokoll

Protokoll FOKUS 2017-11-22, Expediering $79
Protokoll FOKUS 2017-11-22
Protokoll FOKUS 2017-10-25
Protokoll FOKUS 2017-09-27
Protokoll FOKUS 2017-08-30
Protokoll FOKUS 2017-06-20, Expediering $49
Protokoll FOKUS 2017-06-20
Protokoll FOKUS 2017-05-23
Protokoll FOKUS 2017-04-25
Protokoll FOKUS 2017-03-21
Protokoll FOKUS 2017-02-07

Plan & Byggnadsnämnden

Kallelser

Kallelse PBN 2017-11-07
Kallelse PBN 2017-10-03
Kallelse PBN 2017-09-05
Kallelse PBN 2017-06-13
Kallelse PBN 2017-05-23
Kallelse PBN 2017-04-11
Kallelse PBN 2017-03-02
Kallelse PBN 2017-01-24

Protokoll

Socialnämnden

Kallelser

Protokoll

Socialnämndens protokoll 2017-11-22
Socialnämndens protokoll 2017-10-25
Socialnämndens protokoll 2017-09-26
Socialnämndens protokoll 2017-08-29
Socialnämndens protokoll 2017-06-20
Socialnämndens protokoll 2017-05-23
Socialnämndens protokoll 2017-04-26
Socialnämndens protokoll 2017-03-20
Socialnämndens protokoll 2017-02-28
Socialnämndens protokoll 2017-01-23