Hoppa till innehållet

Tyck till om de kommunala lekplatserna!

Attraktiva och hållbara miljöer för lek och aktivitet

Under 2017 besiktigades kommunens lekplatser och i besiktningen framkom att lekplatserna har stora brister i utförande och säkerhet. För att åtgärda dessa brister samt för att upprätthålla säkerhet och attraktivitet behöver vi se över frågan i stort och förslaget är att ett antal lekplatser avvecklas till förmån för ett fåtal väl underhållna lekplatser.

Klicka på bilden nedan för pdf-version av kartan

Karta lekplatser

Tidsplan

Etapp 1 innebär att vi ser över vilka lekplatser vi ska behålla och vilka lekplatser som vi kan avveckla. En plan för framtida utvecklingsarbete och underhåll av de kvarvarande lekplatserna kommer också att tas fram.

Etapp 2 innebär att vi tar bort de lekplatser som ska avvecklas och att vi åtgärdar de säkerhetsbrister som finns på kvarvarande lekplatser inför säsongen 2018.

Fortsatt utveckling av lekplatserna, med den plan som utformades i etapp 1 som styrdokument, kommer sedan att ske i takt med att kommunens ekonomi tillåter. Första lekplats som kommer att prioriteras är Aktivitetspark Haga där utemiljön i samband med skolans renovering är planerad att påbörjas under sommaren 2018.

Medborgardialog

Ett förslag kring vilka lekplatser som ska behållas samt hur dessa skulle kunna utvecklas har tagits fram och står nu redo för medborgarnas synpunkter och förslag.

Vill du bidra med dina tankar och idéer kring detta förslag så kan du göra det i form av en kommentar på detta inlägg, genom att skicka ett mail till jessica.olsson@dalsed.se eller genom att lämna in ditt förslag i kommunhusets reception.

Förslag

Lekplatserna i Dals-Ed ska vara säkra och attraktiva för både invånare och besökare. De ska vara lätta att hitta och inbjuda till lek genom att erbjuda olika teman. Samtliga lekplatser ska ha en informationstavla som visar området, koordinater, adress, eventuella öppettider (vid lekplatser i anslutning till skola/barnomsorg) samt var och hur man kan felanmäla. Det ska finnas en underhållsplan som efterföljs för att upprätthålla säkerhet och attraktivitet.

Följande lekplatser föreslås att vi behåller:

Fornstigen

Tema: Djungel
Målgrupp: 3-6 år
Utformning: Liten balansbana, placera ut djur, odla lite växter med djungelkänsla, gradäng där pedagoger kan samla gruppen, grillplats.

Bygdesmedsvägen

Tema: Vikingar
Målgrupp: 6-12 år
Utformning: Fotbollsplan, aktivitetsbana, stenlabyrinter, grillplats.

Fornstigen och Bygdesmedsvägen ligger i anslutning till varandra i ett naturskönt område som också är ett vanligt förekommande utflyktsmål för alla elever på Snörrum. Tanken är att man kan utforma spännande utbildningsstigar där man kan lära sig naturkunskap och historia.

Terassparken

Tema: Blommor och estetik
Utformning: Aktiviteter och lekredskap för barn och unga i samklang med blommor och estetik.

Terassparken ligger centralt i ett vackert läge och är en naturlig samlingsplats för hela samhället.

Centralbadplatsen

Tema: Pirat
Utformning: Piratskepp, vattenlek, volleyboll, balanslek

Sågtjärns badplats

Tema: Dinosaurier
Utformning: Dinosauriedjur, vattenlek

Håbols badplats

Tema: Bondgård
Utformning: Gunghästar, sandbord

Centralbadplatsen, Sågtjärns badplats och Håbols badplats är kommunala badplatser där det känns naturligt att det finns någon form av lekplats i anslutning.

Förutom ovanstående lekplatser så finns i kommunen 7 lekplatser som hör till skola/barnomsorg:

  • Aktivitetspark Haga
  • Förskolan Haga
  • Snörrumsskolan
  • Snörrum förskola
  • Toppen förskola
  • Fågelvägens förskola
  • Timmerdalen

Lekplatser finns också i anslutning till Edshus områden. Dessa ansvarar dock Edshus AB för.

Det kan ta några sekunder innan kommentarsfältet nedan visas. Prova att ladda om sidan om det dröjer.Sidan uppdaterades 2018-01-15