Hoppa till innehållet

Fågelvägens förskola

Tomten är belägen i ett nyexploaterat område söder om motionsområdet Tavlan, nära skog och sjö.

Fågelvägens förskola planeras att rymma ca 100 barn i förskoleåldern 1-5 år. Här kommer pedagogisk omsorg med familjedaghemmen även att integreras. Förskolan beräknas vara igång vid årsskiftet 17/18.

Byggnaden upprättas utifrån förskolans uppdrag för att ge så ändamålsenliga lokaler som möjligt. Planlösningen kretsar kring olika lärmiljöer och ateljéer där barnen grupperas i hemvister under dagen.

Lokalernas utformning möjliggör utveckling för förskolans pedagogik där barn får tillgång till fler kompetenser och lokalerna erbjuder också mer flexibilitet att möta varje barns behov i sitt livslånga lärande.  Vistelsen ska präglas av glädje, nyfikenhet och lust att lära där barn får möjlighet att träna sina förmågor och kompetenser på egen hand och i grupp - tillsammans med andra barn och vuxna.

Grundstenar i byggprojektet är Hållbarhet, Attraktivitet och Flexibilitet. Projektet kommer drivas i samarbetsformen partnering, som ger beställare och entreprenör bättre möjligheter till samarbete och möjligheter att påverka under entreprenadtiden. Partneringledaren från Projektengagemang har tillsammans med totalentreprenören SJB, underentreprenörer och underkonsulter samt verksamheten tagit fram visionen
MED ENGAGEMANG, STOLTHET OCH GLÄDJE SKAPAR VI MÖJLIGHETERNAS FÖRSKOLA - EN FÖREBILD ÖVER GENERATIONER!Sidan uppdaterades 2017-06-15
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)