Hoppa till innehållet

Strategisk planering

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång per mandatperiod.

Uppgifterna ska särskilt grunda sig på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Nedan kan du ta del av handlingar angående aktuell strategisk planering.

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Plan- och byggnadsnämnden, Box 31, 668 21 ED, eller e-post: byggnadsnamnden@dalsed.se

Upplysningar lämnas av planarkitekt  Katrina Ekelund, tel. 0534-190 47.

.Sidan uppdaterades 2017-01-09
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)