Hoppa till innehållet

Vatten och avlopp

ABVA - Allmänna bestämmelser för brukande av Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning anger vilka bestämmelser som gäller vid brukande av kommunens vatten- och avloppsanläggning.

Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunens allmänna va-anläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i ABVA.

Här nedan kan du ladda hem eller läsa ABVA med tillhörande information.

ABVA (pdf 213 KB)

Vattentjänstlag

Verksamhetsområden

Verksamhetsområde inom tätorten, Ed

Verksamhetsområde inom tätorten, Håbol

Droppande kranar

Kontrollera att vattenledningens samtliga kranar och avstängningar inom fastigheten fungerar.

Ett enkelt sätt att kolla tätheten är att läsa av vattenmätaren då samtliga tappställen är stängda. Om mätarvisaren rör sig är det ett tecken på läckage inom fastigheten.

En läckande toalettstol kan medföra en ökad förbrukning på 50-200 kbm per år och detta kan kosta över 7000 kronor på ett år. En årlig översyn av fastighetens anläggning kan vara en lönande åtgärd. Det är bra att ha kontroll på sin vattenförbrukning genom att läsa av vattenmätaren med jämna mellanrum så att man håller sig till sin uppskattade normalförbrukning sen förra året. De preliminära vattenräkningarna anger uppskattad mätarställning.

Vattenräkningar skickas ut fyra gånger om året. Vattenmätarna läses av en gång per år eller minst vartannat år och efter det får man sluträkning på den verkliga förbrukningen.

Anslutning till kommunalt VA-nät

Fastighetsägare som vill ansluta sig till det kommunala VA-nätet skall lämna in en anmälningsblankett för VA-installation till Teknik och Service, Box 31, 668 21 ED. Blanketten hittar du nedan.

VA-installation, kommunalt, anmälan
VA-installation, teknisk beskrivning
Ägarbyte VA-abonnemang

För frågor angående anslutning till kommunalt VA-nät, telefon 0534-190 52

Avgift

Avgifter tas ut enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa.

Taxor och avgifter

Kontaktuppgifter

Abonnentfrågor, fakturor
Kundtjänst Va, renhållning 10:00-12:00
tel. 0534-19046Sidan uppdaterades 2017-05-15
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)