Hoppa till innehållet

Bibliotekets låneregler

Tel. låneexpedition: 0534 - 190 65


Lånekort

För att få låna behöver Du ett lånekort. Det får Du om Du fyller i en förbindelseblankett samt visar upp Din legitimation. För barn och ungdom upp till 16 år krävs att målsman undertecknar förbindelseblanketten. Man är personligt ansvarig för de media som lånas på kortet. Målsman är ansvarig för vad som lånas på minderårigs kort. Om Du förlorar Ditt lånekort är det viktigt att underrätta bibliotekspersonalen som då spärrar det.

 

Lånekortet ska tas med när Du vill låna! Om Du inte har lånekortet med Dig krävs legitimation.

 

Låntagarregister

Låntagarregistret är ett databaserat personregister, som biblioteket behöver för att hålla reda på vad som lånas ut och återlämnas. De uppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer och person-nummer. Dessutom finns det registrerat vilka media Du har lånat men ännu inte återlämnat. Alla uppgifter om vad Du lånat försvinner i och med att återlämning sker. "Uppgift i register om enskilds lån" är sekretessbelagt, vilket betyder att uppgifter om de böcker Du har hemma är skyddade enligt lag. Endast bibliotekspersonalen har tillgång till dessa uppgifter.

 

Lånetid

Lånetiden för böcker är normalt 4 veckor. För efterfrågade böcker samt böcker som lånas in från annat bibliotek kan lånetiden vara kortare. Tidskrifter får lånas 2 veckor. DVD-filmer får Du låna 1 vecka. Endast 2 filmer/person lånas ut vid varje tillfälle. Däremot får Du låna precis så många böcker Du vill.

 

Omlån

Du kan låna om en bok under förutsättning att ingen annan låntagare köar för att få den.


Påminnelse och krav

Om lånade medier inte lämnas tillbaka i tid skickas påminnelse. Efter 2 påminnelser skickas räkning efter gällande genomsnittspris. För dyrbart eller svårersättligt material debiteras det verkliga återanskaffningsvärdet. Medier som förstörts ersättes också. I och med att räkning skickas ut spärras också lånekortet tills räkningen är betald eller makulerad. Räkningen makuleras om återlämning sker omgående.

 

Övertidsavgifter

Vi har inga övertidsavgifter ("böter") på försenade böcker. Men det är viktigt att lånetiderna respekteras. Någon kanske väntar på boken som Du inte lämnat tillbaka.

 

Reservation och fjärrlån

Du kan reservera böcker,som för tillfället är utlånade, ur vårt bestånd. Du kan också låna böcker som inte finns på Dals-Eds bibliotek. Genom ett fjärrlån kan vi, med vissa undantag, låna böckerna från ett annat bibliotek. När böckerna kommit hör vi av oss.

 

VÄLKOMMEN TILL DALS-EDS FOLKBIBLIOTEK!Sidan uppdaterades 2017-06-22
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)