Hoppa till innehållet

POSOM - gruppen

POSOM-gruppen är i enlighet med kommunens ledningsplan för extraordinära händelser i fredstid, ett stöd till ledningen. POSOM-gruppen kan även träda i kraft när ordinarie insatser inte räcker till, som till exempel vid olyckshändelser eller andra traumatiska händelser och där det finns drabbade personer som inte tas om hand av räddningstjänst och sjukvård.

POSOM-gruppen har en samordnande roll i att organisera det sociala och praktiska omhändertagandet av drabbade och anhöriga i en akut fas eller så länge som kommunens krisledningsgrupp bedömer att så behövs.

POSOM-gruppen ska dessutom planera och ha beredskap för ovan nämnda uppgifter, samt samordna resurspersoner som kan tas i anspråk vid behov. Planering av insatser så att POSOM-gruppen kan klara av att vara i drift under längre tid ingår också.

POSOM-gruppen ska vid behov kunna frikoppla från respektive ordinarie arbetsuppgifter med kort varsel.

Kontakt

Socialchef

Mobil: 076-6340032


Sidan uppdaterades 2016-12-20
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)