Hoppa till innehållet

POSOM i Dals-Ed

POSOM

Vad är POSOM?

Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom Dals-Eds kommuns geografiska område, skall kommunen kunna säkerställa psykiskt och socialt omhändertagande. Normalt sker enskilda insatser för psykiskt och social omhändertagande inom ordinarie organisationer, inom institutioner och inom den privata sfären.

I väntan på att ordinarie ansvariga eller att familjer och nätverk finns tillgängliga, har Dals-Eds kommun en POSOM-organisation i beredskap. Det övergripande ansvaret för POSOM har krisledningsstaben. Det operativa ansvaret för POSOM har Dals-Eds socialchef. Samverkan sker med kommunens övriga verksamheter, Svenska kyrkan, polis, räddningstjänst, primärvården, psykiatriska katastrofledningsgruppen (PKL, Trollhättan/NÄL), frivilligorganisationer samt andra trossamfund.

Kontakt

Socialchef

Mobil: 076-6340032


Sidan uppdaterades 2017-12-19