torsdag 2018-02-22

Dagens möten

Stora Le

12.30-16.30 - Socialkontoret
09.00-12.00 - Ledningsgrupp, Samhällsbyggnad

Lilla Le

- - -

Grundvattnet

- - -

Tresticklan

09.00-12.00 - Ledningsgrupp FOKUS

Kommunfullmäktige

KF kallelser 2018

KF protokoll 2018

Aktuella handlingar KF

Kommunstyrelsen

KS kallelser 2018

KS protokoll 2018

KSAU 2018

Aktuella handlingar KS

Plan & Byggnadsnämnden

Telefon- och expeditionstider Plan- och byggkontoret:
Måndag 10-12,13-14
Tisdag 10-12,13-14
Onsdag öppet hela dagen
Torsdag 10-12,13-14
Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

PBN kallelser 2018

PBN anslag/bevis 2018

Lagakraftbevis avseende detaljplaneändringen för fastigheten Ed:1212 (Linden), Dals-Eds kommun

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed Säffle, Årjäng

Samordningsförbundet protokoll