Kallelse KF 2018-06-20
Kallelse KF 2018-05-16
Kallelse KF 2018-04-11
Kallelse KF 2018-03-14
Kallelse KF 2018-02-14
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-20
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-14
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-14
Kallelse KF 180620.pdf
Kallelse och handlingar komplett 180620.pdf
Ärende 01 Budget och mål 2019, plan 2020-2021, ramar och riktlinjer.pdf
Ärende 02 - Policy för inköp och upphandling, revidering.pdf
Ärende 03 - Renovering av motionsgården Tavlan.pdf
Ärende 04 - POSOM-plan, riktlinjer.pdf
Ärende 05 - Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet.pdf
Ärende 06 - Årsredovisning Dalslands miljö- och energiförbund.pdf
Ärende 07 - Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund.pdf
Ärende 08 - Nya stadgar för Dalslands kanals framtida bestånd, förslag.pdf
Ärende 09 - Motion, Tala om trollen (L).pdf
Kallelse KS 2018-06-05
Kallelse KS 2018-05-02
Kallelse KS 2018-03-28
Kallelse KS 2018-02-28
Kallelse KS 2018-01-31
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-28
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-28
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31
Kallelse KS 2018-06-05.pdf
Kallelse och handlingar komplett KS 2018-06-05.pdf
Ärende 01 - Budget och mål 2019, plan 2020-2021.pdf
Ärende 02 - Revidering - Policy för inköp och upphandling för Dals-Eds kommun.pdf
Ärende 03 - Renovering av motionsgården Tavlan.pdf
Ärende 04 - Riktlinjer för POSOM plan i Dals-Eds kommun.pdf
Ärende 05 - Försäljning av fastigheten Ed 1.89 - Premec.pdf
Ärende 06 - Dataskyddsombud.pdf
Ärende 07 - Revidering av Räddningstjänstens delegationsordning.pdf
Ärende 08 - Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017 - Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng.pdf
Ärende 09 - Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 - Bokslut - Dalslands Miljö & Energiförbund.pdf
Ärende 10 - Årsredovisning 2017 - Fyrbodals kommunalförbund.pdf
Ärende 11 - Introduktionsprogrammet språkintroduktion Utsikten.pdf
Ärende 12 - Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsningar i Dals-Ed.pdf
Ärende 13 - Föreskrifter om 30 km i tim vid områden i Dals-Ed.pdf
Ärende 14 - Förslag till nya stadgar för Stiftelsen för Dalslands Kanals framtida bestånd.pdf
Ärende 15 - Utplacering av blomlådor som farthinder.pdf
Ärende 16 - Förstudie om Civilt försvar.pdf
Ärende 17 - Remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram för omivningsbuller 2019-2023.pdf
Ärende 18 - Motion - tala om trollen, lyft fram kritisk granskning och källkritik i undervisningen.pdf
Ärende 19 - Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Ärende 25 - Anmälan av delegationsbeslut KS 180605.xls
Ärende 26 - Meddelande KS 180605.doc
Kallelse FOKUS 2018-05-23
Kallelse FOKUS 2018-04-25
Kallelse FOKUS 2018-03-21
Kallelse FOKUS 2018-02-21
Kallelse FOKUS 2018-01-24
Protokoll FOKUS 2018-06-20
Protokoll FOKUS 2018-05-23
Protokoll FOKUS 2018-04-25
Protokoll FOKUS 2018-03-21
Protokoll FOKUS 2018-02-21
Protokoll FOKUS 2018-01-24
Kallelse PBN 2018-06-11
Kallelse PBN 2018-05-23
Kallelse PBN 2018-04-11
Kallelse PBN 2018-03-07
Kallelse PBN 2018-01-24
Socialnämndens protokoll 2018-06-12
Socialnämndens protokoll 2018-05-22
Socialnämndens protokoll 2018-04-24
Socialnämndens protokoll 2018-03-20
Socialnämndens protokoll 2018-02-20
Socialnämndens protokoll 2018-01-30
Anslag/bevis Dalslands miljö- och energiförbund 2018-02-08
Anslag/bevis Dalslands miljö- och energiförbund 2018-02-08 §8
FOKUS AU 2018-06-05
FOKUS AU 2018-05-08
FOKUS AU 2018-04-11
FOKUS AU 2018-03-07
FOKUS AU 2018-02-13
FOKUS AU 2018-01-16
KSAU 2018-06-13
KSAU 2018-05-23
KSAU 2018-04-18
KSAU 2018-03-14
KSAU 2018-02-14
KSAU 2018-01-15
Anslag/bevis PBN 2018-06-11
Anslag/bevis PBN 2018-05-23
Anslag/bevis PBN 2018-04-11
Anslag/bevis PBN 2018-03-07
Anslag/bevis PBN 2018-01-24
Protokoll Samordningsförbundet 2018-06-04
Protokoll Samordningsförbundet 2018-03-19
Protokoll Samordningsförbundet 2018-01-23
Anslag DMEN direktjusterat protokoll 2018-06-21
Anslag DMEN justerat protokoll 180621
Valnämndens protokoll 2018-05-08
Valnämndens protokoll 2018-03-09