Hoppa till innehållet

Dals-Ed på plats 22 bland Sveriges kommuner!

Företag i Dals-Ed är nöjda med kommunens service. Det visar den undersökning som sker löpande under året hos de lokala företag som har kontakt med kommunen i olika myndighetsärenden, t ex bygglov, brandskydd och serveringstillstånd.

Företagen intervjuas av en oberoende aktör, och undersöker hur man har upplevt hanteringen av ärendet, vad gäller bemötande, effektivitet, kompetens, tillgänglighet osv.

NKI - Nöjd Kund-index - har ökat med tio steg, från förra årets 69 till nuvarande 79 och klättrar från plats 114 till 22! Läs mer på Öppna jämförelser: företagsklimat 2018 - SKL

Servicemätningen Företagsklimat INSIKT

INSIKT genomförs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och mäter kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Det sker inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Servicemätningen presenteras i ett Nöjd-Kund-Index (NKI) där maximalt NKI är 100. Snittet för NKI under 2018 ligger för alla deltagande kommuner på 72. Undersökningen är frivillig, och 2018 deltog 184 kommuner.

Vi säger även grattis till de två andra dalsländska kommunerna som deltar, Bengtsfors och Åmål, som har visat mycket fina resultat med ett NKI på 82 respektive 83, som ger ranking 5 och 3!Sidan uppdaterades 2020-06-18