Stödet till företagare med enskild firma äntligen klart!

Publicerad 2020-11-06

Regeringskansliet logo

Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet har regeringen idag fattat beslut om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Stödet träder i kraft den 9 november.