Hoppa till innehållet

Viktig enkät om kompetensutveckling!

KOMPETENSENKÄT – UTBILDNINGSBEHOV 2018
Kompetensutveckling på plats i Dalsland
för arbetsgivare i Dalsland

eDit

Syftet med denna enkät är att få en övergripande bild av kompetensbehovet i Dalsland samt att identifiera redan befintliga utbildningsinsatser som sker i företagen i vårt område.

Det är av stor vikt att just Du svarar på denna enkät. Ett högt deltagande resulterar i en mer korrekt bild av utbildningsbehovet i vårt område.

Vi önskar ditt svar senast fredagen 26 januari 2018.
 
Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett starkt, attraktivt och konkurrenskraftigt Dalsland.

eDIT - ETT DALSLAND I TILLVÄXT

eDIT är en nybildad ideell förening som arbetar på uppdrag av privat och offentlig sektor med att kartlägga, samordna och genomföra kompetensutveckling utifrån de behov som finns bland arbetsgivarna i Dalsland. Föreningens projekt ”Kompetensutveckling för lokal tillväxt” finansieras av LEADER – Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal.

Idag köper arbetsgivare i Dalsland utbildningar för sina anställda helt ovetande om att det finns fler arbetsgivare som genomför eller har behov av samma utbildningsinsatser. Dessa utbildningar förläggs ofta på annan ort med kostnader för både traktamenten, resor och boende som följd. Utökade utbildningskostnader som är hämmande för en sund kompetensutveckling och som försämrar vår konkurrenskraft.

eDIT arbetar med att kartlägga och samordna utbildningsbehoven hos våra medlemmar. Utifrån denna kartläggning erbjuds arbetsgivarna möjlighet att ta del av de utbildningar/kurser/föreläsningar som redan är planerade och tänkta att genomföras i vårt område. Eftersom fler medlemmar kan delta i en utbildning skapar det förutsättningar för att utbildningsinstitut och kursledare kommer till oss i Dalsland istället för att vi ska resa till dem.
 
Genom denna samordning uppnår vi kostnadseffektivitet och sparar både tid och pengar. Vi stärker också våra lokala och regionala nätverk när vi träffas på ett naturligt sätt vid utbildningstillfällena.Sidan uppdaterades 2018-02-05