LÄS HÄR OM
NÄRINGSLIVSNYHETER
DALS-ED
01
ETT SAMARBETE MELLAN DALS-EDS
NÄRINGSLIVSSTRATEG,,
eDIT - ETT DALSLAND I TILLVÄXT
OCHRETAGARNA DALS-ED
Med detta nyhetsutskick i nytt spännande format vill vi skapa en
återkommande informationskälla i kompakt och koncis form som
informerar om genomförda, pågående och kommande
evenemang och initiativ med relevans för Dals-Eds näringsliv.
Vi tror att det är av intresse och avgörande för en vital dialog att
vara ajour. Förhoppningen är att involvera fler i
utvecklingsarbetet så att vi gemensamt kan driva näringslivet i
Ed framåt.
informera
och involvera
Viktiga datum att
hålla reda på:
30/8 ValBar &
AfterWork
19/9 seminariet
Ägarskifte &
Generationsväxling
20 - 21/1
Hemvändardag på
Junibacken