Hoppa till innehållet

Enheten Arbetsmarknad och Integration (AMI)

Kommunens enhet för arbetsmarknad och integration samarbetar med det lokala näringslivet och Arbetsförmedlingen för att underlätta för arbetssökande att hitta vägar till arbetsmarknaden.

Det finns möjligheter till vägledning och personliga coachingsamtal samt deltagande i olika aktiviteter.

Ansvarig för verksamheten

Enhetschef

Eva Sjötun
E-post: eva.sjotun@dalsed.se
Telefon: 0534-19159

AME-butik och verkstäder
AME-butiken tar emot möbler, husgeråd, och annat som skänkts av allmänheten. Dessa saker sorteras, görs i ordning och renoveras vid behov för att sedan säljas vidare i AME-butiken. I verkstäderna tillverkar vi även föremål och möbler, som exempelvis kommunens rastbänkar.
Öppna sida AME-butik och verkstäder
Skogsvårdslag
Skogsvårdslaget ansvarar för skötseln av kommunens skogar och tätortsnära strövområden.
Öppna sida Skogsvårdslag
Individsamverkan/ coachning
Individsamverkan finns för att hjälpa personer att hitta förutsättningar för ett aktivt liv med jobb eller studier.
Öppna sida Individsamverkan/ coachning
Integration
Dals-Eds Kommun har kommit överens med Länsstyrelsen och Migrationsverket om att ta emot personer av utländsk härkomst som fått uppehållstillstånd. Det antal som blir kommunplacerade i Dals-Ed fastställs av Länsstyrelsen och varierar från år till år. Vi arbetar även med de nyanlända som flyttat till Dals-Eds kommun på egen hand eller som anhöriga till kommuninvånare.
Öppna sida Integration
Ensamkommande flyktingbarn
Enheten arbetsmarknad och Integration ansvarar tillsammans med socialtjänsten för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, dvs. minderåriga av utländsk härkomst, antingen med eller utan uppehållstillstånd, som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.
Öppna sida Ensamkommande flyktingbarn
Feriepraktik sommaren 2022
Kommunen erbjuder elever som går ut årskurs 9, samt årskurs 1 eller 2 på gymnasiet möjligheten att söka en feriepraktikplats under 2022.
Öppna sida Feriepraktik sommaren 2022


Sidan uppdaterades 2022-03-15