Hoppa till innehållet

Ensamkommande flyktingbarn

Enheten arbetsmarknad och Integration ansvarar tillsammans med socialtjänsten för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, dvs. minderåriga av utländsk härkomst, antingen med eller utan uppehållstillstånd, som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Verksamheten finansieras helt av bidrag som återsöks från Migrationsverket varje kvartal. Detta gäller såväl den dagliga driften som skolgång och hälsovård.

Ensamkommande i kommunen bor i huvudsak i antingen HVB-hem eller stödboenden.

HVB-hem står för Hem för Vård och Boende och innebär att ungdomarna har stöd och hjälp dygnet runt. Stödboende är en slags utslussning för de ungdomar som kommit en bit på vägen och delvis klarar sig utan stöd, men ännu inte bedöms fullt redo att klara sig själva.

HVB-hem eller stödboende fungerar som hem där ungdomarna ska känna trygghet och säkerhet samt lära sig svenska och vilka samhälleliga regler som finns i Sverige. Ungdomarna får ta mycket eget ansvar och delta i den dagliga skötseln av hemmet. Syftet är att ungdomarna skall lära sig allt de behöver kunna för att bli självständiga och ansvarstagande medborgare i det svenska samhället.

Kontakt för verksamheten

Verksamhetschef


Telefon: 0534-191 59Sidan uppdaterades 2018-10-03
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)