Individsamverkan/coachning

Individsamverkan finns för att hjälpa personer att hitta förutsättningar för ett aktivt liv med jobb eller studier.

Vill du förändra din livssituation? Arbeta med att se vilka styrkor, resurser och goda egenskaper du har?

Genom coachning, arbetsträning/praktik, deltagande i aktiviteter och informationsträffar, friskvård och annat stöd vill vi hjälpa dig att göra en förflyttning mot en mer meningsfull tillvaro, såsom den ser ut för dig.

Av oss får du också stöd i din kontakt med olika myndigheter och vårdgivare (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, psykiatri samt kommunen).

Kontakt för verksamheten

Arbetsmarknadscoach
Hanna Svensson
Hanna Svensson
Arbetsmarknadscoach/ Integrationssamordnare
Bild ej tillgänglig
Sofia Bryntesson
Arbetsmarknadscoach
Peter Andersson
Peter Andersson


Sidan uppdaterades 2022-07-01