Skogsvårdslag

Skogsvårdslaget ansvarar för skötseln av kommunens skogar och tätortsnära strövområden samt gräsröjning på ett stort antal grönytor sommartid.

Kontakt för verksamheten

Verksamhetsledare skogsvårdslag
Bild ej tillgänglig
Carl-Bertil Pettersson


Sidan uppdaterades 2022-07-01