Flytta hit?

Att flytta hit med sitt företag har flera fördelar. Kostnadsläget är fördelaktigt både vad gäller industrimark, tomt- och huspriser. Tillgängligheten är bra, snabba beslutsvägar, trevligt bemötande och härlig miljö. Dals-Ed har ett strategiskt läge med 1,5 miljoner norrmän och 2 miljoner svenskar inom en radie på 20 mil. Det tar ca 45 min till E6:an, knappt 1,5 timme till Göteborg med tåget (Oslo - Göteborg - Köpenhamn). Stora delar av kommunen har utbyggd fiber. Dessutom finns det fördelar vad gäller företagsstöd, eftersom vi tillhör ett stödområde som kan ge fördelar både vid utveckling och nyetablering. Ring till vår näringslivsstrateg Tommy Nerstrand för mer information: 0534-190 45. 

Unik gymnasieskola

Vår gymnasieskola, Utsikten Scandinavian School - är den första gymnasieskolan med skandinavisk profil som tar emot elever från både Sverige, Norge och Danmark. Efter slutförd utbildning kan man arbeta i hela Skandinavien som fritidsguide. Läs mer här.

Fakta om Dals-Ed

Dals-Eds kommun har ca 4 800 invånare, varav ca 3000 i tätorten Ed. Kommunen räknas till den sydligaste glesbygdskommunen i Sverige.

I Dals-Ed finns ca 500 aktiva företag, varav ca 220 är AB. De största företagen är Sykes, Purtech AB, Pyrotek Scandinavia AB, Sven Johansson Bygg AB och Svensk Skogsservice AB. 

De största branscherna finner man inom skogsnäring, industriell tillverkning, handel och företagstjänster. Företagstjänster och övriga tjänsteföretag ökar mest och förväntas öka ytterligare tack vare tillgången på fiber och attraktiv boendemiljö. Med fyra tågavgångar åt vardera hållet Oslo/Göteborg dagligen, finns möjlighet att pendla.

Antalet arbetstillfällen 2018 var 2286. 1683 personer både bor och arbetar i kommunen (2018). Ca 600 personer pendlar dagligen in i kommunen och ca 560 pendlar ut. 
Dals-Ed tillhör tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo - Position Väst.  Läs mer här.

Fritid och kultur

Nationalparken Tresticklan är en stor, av människan relativt opåverkad naturskog, som präglas av glesa och karga tallträd, ett sprickdalslandskap och barrskogsfåglar som tjäder, orre och järpe. I kommunen finns det ca 400 sjöar.

För övrigt bjuder Dals-Ed på många aktiviteter, som t ex vår- och höstmarknad, Monsterrace, Nostalgimässa, trivselkvällar mm. Det finns även bowlinghall, mc- och motormuseum, älgpark mm. Föreningslivet är mycket aktivt, det finns något för alla - året runt. Läs mer om utbud och aktiviteter här och här.

Framgångsfaktorer i Dals-Ed

Dals-Ed är en kommun där alla känner alla. Vår litenhet är vår styrka, vilket innebär korta beslutsvägar, kortare handläggningstider och stark samverkan mellan enheter och mellan kommun och näringsliv. En hel del kompetens, lite tur och mycket charm.

Kontakt

Via näringslivskontoret kan du få hjälp om du har frågor om finansiering, behöver hjälp med att få övrig kontakt inom kommunen, regionala stödfunktioner eller aktörer inom rådgivnings- eller utvecklingsfrågor. Eller om du som nyinflyttad behöver nya kontakter/nätverk.
   
Tommy Nerstrand
Näringslivsutvecklare
Tfn: 0534-190 45
E-post:


Sidan uppdaterades 2020-12-03