Hoppa till innehållet

Samlad information kring hjälp och stöd till företag i samband med pandemin

Coronavirus
Illustration: Viola Nerstrand

Korttidspermittering - information från Tillväxtverket

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om vad korttidspermittering innebär och hur du som arbetsgivare förbereder dig. Ansökan är öppen under hela 2020.
Tillväxtverkets hemsida om korttidspermittering (tillvaxtverket.se)

Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader

Den 9 november 2020 föreslog regeringen att tidsgränsen som inneburit att korttidspermittering kan beviljas 9 månader i följd tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Läs mer här om de ytterligare krisåtgärder regeringen föreslog 9 november 2020:

Lagar, riktlinjer och allmänna råd för serveringsställen och andra verksamheter inom besöksnäring och handel

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Från och med den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Råden gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Ändringen innebär att storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner. Folkhälsomyndigheten ger också råd om att vid behov gå längre för att undvika trängsel.
Läs Folkhälsomyndighetens meddelande om ändringen på deras hemsida.

Mer information om vad den ändrade tillfälliga lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder innebär finns här:

Lagar, riktlinjer och allmänna råd för serveringsställen och andra verksamheter inom besöksnäring och handel

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Från och med den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Råden gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Ändringen innebär att storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner. Folkhälsomyndigheten ger också råd om att vid behov gå längre för att undvika trängsel.
Läs Folkhälsomyndighetens meddelande om ändringen på deras hemsida.

Mer information om vad den ändrade tillfälliga lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder innebär finns här:

Nyföretagarcentrum - stöd & råd till enskilda firmor och soloföretagare

p>Om du driver du enskild firma eller är soloföretagare med aktiebolag så kan Nyföretagarcentrum hjälpa till med stöttning och rådgivning. Du kan bland annat få hjälp med ekonomisk rådgivning och att välja rätt väg för att ställa om din verksamhet. Hör av dig direkt till dem för att boka ett digitalt eller personligt möte.

Kontakt: 0707-35 25 68, petra.arlebo@nyforetagarcentrum.se

För dig som startat företag under de senaste tre åren har Nyföretagarcentrum även startat Nyföretagarhjälpen som bland annat ger tillgång till rådgivning, kostnadsfria webinarier och andra erbjudanden. För att få tillgång till Nyföretagarhjälpen registrerar du dig här på Nyföretagarhjälpens hemsida.

Samlad information om Nyföretagarcentrum Väst och Nyföretagarhjälpen:
Nyföretagarcentrum Västs hemsida (nyforetagarcentrum.se/vast)

Nyföretagarcentrum - stöd & råd till enskilda firmor och soloföretagare

p>Om du driver du enskild firma eller är soloföretagare med aktiebolag så kan Nyföretagarcentrum hjälpa till med stöttning och rådgivning. Du kan bland annat få hjälp med ekonomisk rådgivning och att välja rätt väg för att ställa om din verksamhet. Hör av dig direkt till dem för att boka ett digitalt eller personligt möte.

Kontakt: 0707-35 25 68, petra.arlebo@nyforetagarcentrum.se

För dig som startat företag under de senaste tre åren har Nyföretagarcentrum även startat Nyföretagarhjälpen som bland annat ger tillgång till rådgivning, kostnadsfria webinarier och andra erbjudanden. För att få tillgång till Nyföretagarhjälpen registrerar du dig här på Nyföretagarhjälpens hemsida.

Samlad information om Nyföretagarcentrum Väst och Nyföretagarhjälpen:
Nyföretagarcentrum Västs hemsida (nyforetagarcentrum.se/vast)

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin, inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn, besöksnäringen och handeln. Vissa av dessa företag har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som inledningsvis presenterades, exempelvis stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Mot denna bakgrund beslutade regeringen den 5 november 2020 om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars – juli 2020. Beslut om stöd att fattas av Länsstyrelsen och betalas ut av Boverket.

Omsättningsstödet går att söka från 10 november 2020 via Boverkets e-tjänst.
Boverkets e-tjänst

Omsättningsstödet har stora likheter med omställningsstödet, men riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin. Information om stödets utformning hittar du här på regeringens hemsida Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Verksamt.se - samlad information kring stöd m.m.

På Verksamt.se finns samlad information från olika myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset. Här finns samlad information om stödåtgärder, tillfälliga ändringar i lagar och regler och annan viktig information.
Verksamt.se hemsida

Korttidspermittering - information från Tillväxtverket

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om vad korttidspermittering innebär och hur du som arbetsgivare förbereder dig. Ansökan är öppen under hela 2020.
Tillväxtverkets hemsida om korttidspermittering (tillvaxtverket.se)

Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader

Den 9 november 2020 föreslog regeringen att tidsgränsen som inneburit att korttidspermittering kan beviljas 9 månader i följd tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Läs mer här om de ytterligare krisåtgärder regeringen föreslog 9 november 2020:

Lagar, riktlinjer och allmänna råd för serveringsställen och andra verksamheter inom besöksnäring och handel

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Från och med den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Råden gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Ändringen innebär att storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner. Folkhälsomyndigheten ger också råd om att vid behov gå längre för att undvika trängsel.
Läs Folkhälsomyndighetens meddelande om ändringen på deras hemsida.

Mer information om vad den ändrade tillfälliga lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder innebär finns här:

Företagsakuten Fyrbodal - om ditt företag är i akut kris

Ekonomisk kris kan till exempel vara obetalda skulder, problem att betala skatter, problem med lönsamheten eller att det är omöjligt att betala ut anställdas löner.

För att underlätta handläggningen av inkommande ärenden finns det en kontaktsida där du anmäler ditt företag. Beskriv din situation och klicka på "Skicka in dina uppgifter". Du får därefter en första kontakt med rådgivare inom 1-2 dagar.

Kontaktformulär Företagsakuten Fyrbodal

Nyföretagarcentrum - stöd & råd till enskilda firmor och soloföretagare

p>Om du driver du enskild firma eller är soloföretagare med aktiebolag så kan Nyföretagarcentrum hjälpa till med stöttning och rådgivning. Du kan bland annat få hjälp med ekonomisk rådgivning och att välja rätt väg för att ställa om din verksamhet. Hör av dig direkt till dem för att boka ett digitalt eller personligt möte.

Kontakt: 0707-35 25 68, petra.arlebo@nyforetagarcentrum.se

För dig som startat företag under de senaste tre åren har Nyföretagarcentrum även startat Nyföretagarhjälpen som bland annat ger tillgång till rådgivning, kostnadsfria webinarier och andra erbjudanden. För att få tillgång till Nyföretagarhjälpen registrerar du dig här på Nyföretagarhjälpens hemsida.

Samlad information om Nyföretagarcentrum Väst och Nyföretagarhjälpen:
Nyföretagarcentrum Västs hemsida (nyforetagarcentrum.se/vast)

Support och information - utrikesfödda företagare

Support Group Network (SGN) lanserar en kostnadsfri telefonsupport, för utrikesfödda företagare i Fyrbodal som drabbas ekonomiskt av Covid-19. SGN erbjuder rådgivning och information om åtgärdspaketen samt hjälper dig till rätt kontaktperson, myndighet eller aktör.

  • Du når Support Group Networks telefonsupport på telefon 079-337 46 23
  • Supporten har öppet vardagar klockan 10:00 – 16:00
  • Kontaktperson Ziyad Tarek

Du kan även titta på SGN:s informationsfilm på arabiska om regeringens stödpaket för näringslivet:
SGN Facebook och SGN LinkedIn.

SGN har även en Youtube kanal där du kan ta del av informationsfilmer om vad du ska tänka på när du startar eget företag. Språket i informationsfilmerna är arabiska och dari med svensk text. SGN’s Youtube kanal uppdateras kontinuerligt med filmer. Du hittar även information och filmer på SGN’s Facebook.

Artifex - information om stöd till företagare inom kulturella och kreativa näringar

För dig som är företagare inom kulturella och kreativa näringar har Artifex sammanställt en samlad information om de stöd du kan få om arbete och inkomster uteblir till följd av den pågående pandemin.

Du kan även följa Artifex blogg. Den är uppdaterad med tips på hur du kan ställa om ditt arbete till att bli mer digitalt.

Artifex jobbar med att stärka hantverksbranschen, skapa kreativa tillväxtmiljöer och utveckla kultursystem på lokal och global nivå. Artifex finns på Stenebyskolan i Dals-Långed/Bengtsfors, Dacapo i Mariestad och Hantverksakademin i Tibro.
Artifex hemsida (www.artifex.se)

Connect Väst - stöd till företag med omsättning över 10 miljoner

Om ditt företag omsätter mer än 10 miljoner kronor kan du få kostnadsfri hjälp av Connect Väst att ta dit företag igenom osäkerheten som pandemin medför. Connect Väst tagit fram ett kraftfullt åtgärdspaket för att du som ägare/företagsledaren ska kunna navigera och avancera genom denna period av osäkerhet.

Under 30 dagar får ägare/företagsledaren tillgång till en coach som stödjer företagaren att ta fram en taktisk handlingsplan.

Arbetet med coachen följs direkt av en taktisk workshop med ett antal experter som ger feedback, tips och råd hur verksamheten kan ledas framåt. För att det sedan ska bli enkelt att gå till handling tillsätts några av dessa experter att under ledning av coachen hjälpa företaget att ta nästa steg. Läs mer och ta kontakt via nedan länk.

Connect Väst resurssida för information om åtgärdspaket Navigera & Avancera

Connect Väst hemsida (www.connectsverige.se/vast)Sidan uppdaterades 2021-12-13