Hoppa till innehållet

Vill du jobba med barn och unga?

 
 

Grundskolorna i Dals-Ed har genomgått en omfattande renovering. Tillsammans med bred satsning på digitala verktyg och arbetssätt står vi väl rustade inför framtidens krav. Moderna lokaler, modern utrustning och moderna tankar samverkar för hög kvalitet i våra grundskolor!

Utomhusmiljön är en viktig del och helt naturlig bas för lärande som ett komplement till klassrums- och textbaserat lärande. Utomhus finner vi en ständigt aktuell kunskapskälla med ett rikt material för såväl historiska tillbakablickar som studier av nutid och framtid inom olika ämnesområden.

I Dals-Ed satsar man på förskolan. Här erbjuds ett nytänk kring pedagogiska lärmiljöer med ett mer flexibelt sätt att möta varje barns behov. Vi arbetar i mindre barngrupper stora delar av dagen då vi lättare kan se varje barns utveckling och lärande. Barnen har tillgång till engagerad och utbildad personal där lek och kamratskap är viktigt. Vår utemiljö utmanar, stimulerar och inspirerar barnen i deras utveckling. Utevistelsen spenderas både i skogen och på gården.

Informations- och Kommunikations Teknik (IKT) är en naturlig del av lärandet i vår förskola och skola. Alla barn och elever har rätt till en optimal lärsituation utifrån sina egna förutsättningar. Den pedagogiska tillämpningen av IKT är en viktig del för att åstadkomma detta. Likvärdiga förutsättningar för barn, elever, vuxna ska gälla, och därför byggs hela tiden tillgången till digitala lärverktyg ut för barn och elever. I FOKUS-förvaltningens verksamheter finns även IT-hjälpare, IKT-pedagoger och Förstelärare som ett viktigt stöd för rektor att driva digitaliseringen framåt.

Från Utanförskap till Innanförskap – i Dals-Ed har vi bra rutiner för att så tidigt som möjligt kunna identifiera oroväckande signaler hos barn och ungdomar som kan leda till ett utanförskap. En insatskoordinator i kommunen samordnar olika insatser kring målgruppen och samverkar med andra viktiga aktörer för att säkerställa att insatser sätts in i ett så tidigt skede som möjligt.

För alla målgrupper - yngsta barn till vuxna studerande - är medvetna utemiljöer som stödjer socialt samspel, kunskapsutveckling och spontan aktivitet aktuellt i alla verksamheter. Förskoleverksamheterna och grundskola tidiga åldrar har fått sina specifika behov tillgodosedda, och näst på tur står grundskola senare åldrar som ska få sina utemiljöer omdanade i projektet Aktivitetsplats Haga - ett skolområde som är forskningsbaserat utformat i fyra zoner för allas behov.

Hitta Drivet – är ett ett spännande exempel på forskningsprojekt kring genus och motivation i grundskolan som sker i samarbete med Högskolan Väst, Folkhälsokommittén VGR, Folkhälsorådet Ed och Orust kommun, som går iland våren 2019. Vad motiverar elever till lärande och ser vi några skillnader på motivationsfaktorer mellan pojkar och flickor?

I nämndens kompetensförsörjningsplan ingår stöd för fortbildning, med till exempel nedsättning i tid för personal som läser påbyggnadsutbildningar. Kompetent personal är kvalitet!

Alla kan inte få som just de vill, men alla ska ha möjligheten att komma till tals. Därför är samverkan med fackliga organisationer och en öppen dialog viktigt i Dals-Ed. På nämndens dialogdagar deltar både förvaltning, skolledare och personalrepresentanter, så att alla perspektiv vägs in.

Jessica Svensson

Jag heter Jessica Svensson och jobbar på Snörrumsskolan.
Jag arbetar i förskoleklass samt på morgon-fritids. Jag har även läxläsning.
Det är ett väldigt roligt, utmanande och utvecklande arbete att undervisa 6-åringarna!
Vi arbetar väldigt varierat, så ingen dag är den andra lik.

Anna Holgersson

Anna Holgersson jobbar på Snörrumskolan.
Jag jobbar på PA, praktiskt arbete i skolan och fritidsavdelningen Puman.
Det jag gillar med mitt jobb är att få arbeta med barnen och att jobbet är mycket varierande. Jag tycker om att spela spel och pyssla med barnen och att jag får vara ute mycket med dem.

Sofia Ljungkvist

Jag heter Sofia Ljungkvist och arbetar som lärare i Åk 2 på Snörrumskolan.
Det jag gillar med mitt jobb är att varje dag få möta goa barn som lär sig och utvecklas tillsammans.
Att få vara med i det ögonblicket då de inser att de kan, är häftigt.

Rosmarie Bäckman

Rosmarie Bäckman arbetar som förskollärare på Haga förskola.
Det är roligt att få jobba med barnen och att se deras utveckling. På förskolan arbetar vi nära våra kollegor i arbetslaget och det är något jag uppskattar. Vi planerar verksamheten tillsammans utifrån barngruppens behov och de riktlinjer vi har att följa.

Terese Larsson

Terese Larsson arbetar som förskollärare på Snörrums förskola.
Det är roligt och intressant att arbeta med barn, speciellt att uppleva deras glädje och spontanitet. Barnen är alltid positiva och tycker om att testa och lära sig nya saker. Det som är bra med jobbet är att det är varierande, att ingen dag är den andra lik.

Robin Züchner

Robin Züchner heter jag och är elevassistent på Utsiktens gymnasiesärskola.
Mina arbetsdagar på individuella programmet är varierande och här får jag arbeta kreativt, antingen i grupp eller med en elev.
Att få följa med- och stödja eleverna i deras utveckling, när dom förvandlar motgång till framgång, är väldigt givande för mig.

Axel Svensson

Axel Svensson heter jag och jobbar som stödassistent på Utsiktens internatboende Toppen..
Det jag gillar bäst med mitt jobb är att arbetsuppgifterna är varierande, man får jobba med problemlösning och det är otroligt lärorikt. Sen har jag fantastiska kollegor som gör sitt yttersta för att hjälpa ungdomarna till utveckling och självständighet.
De bästa ögonblicken i mitt jobb är när man får se en individ utvecklas både i sig själv och i gruppen, när de klarar av något de tidigare haft problem med. Sen är det givande att få förtroende av ungdomar, att de litar på en

Bent-Erik Engen

Jag heter Bent-Erik Engen och jobbar som studie- och yrkesvägledare, lärare och schemaläggare på Hagaskolan.
Det jag tycker är mest roligt med mitt jobb är alla trevliga möten med elever. Det mest spännande är alla utmaningar som vi möter varje dag! Ingen dag är den andra lik!
Jag trivs på Hagaskolan eftersom jag känner att vi hela tiden jobbar med att få en bättre skola för våra elever. Jag tror på det vi gör och dit vi är på väg!

Louise Johansson

Jag heter Louise Johansson och jobbar som mellanstadielärare på Hagaskolan.
Det bästa med mitt jobb är att varje dag är unik och att jag får möjligheten att öka barns lust att lära och få ny kunskap. Jag får spendera mina dagar med underbara ungar vilket gör att det aldrig känns tråkigt att gå till jobbet! Hagaskolan är en liten skola med mycket god gemenskap både mellan elever och lärare. Att vi nu dessutom fått nyrenoverade lokaler gör att tillvaron känns ännu mer givande. Vi är ett gäng som varje dag kommer och går med ett glatt leende på läpparna för att vårt arbete känns meningsfullt!

Viktor Holmqvist

Jag heter Viktor Holmqvist och jobbar som resursperson på Hagaskolan.
Mitt arbete är roligt för att man följer elevernas hela skoldag och man möts av nya utmaningar varje dag. Det kan vara allt i från vara ett stöd under lektionstid, men även att vara med på deras rastaktiviteter. Hagaskolan är en bra arbetsplats för att vi varje dag arbetar med att utveckla och förbättra elevernas och personalens arbetsmiljö.

Rektor Snörrumskolan
Ing-Marie Arkteg Siljeblad
Telefon 0534-191 42
ing-marie.arkteg@utb.dalsed.se
Rektor Hagaskolan
Maria Engström
Telefon 0534-19102
maria.engstrom@utb.dalsed.se
Rektor förskola
Anna Hansson
Telefon 0534-19140
anna.hansson@utb.dalsed.se
Tf Rektor Utsikten
Hans Åkerlundh
Telefon 0534-191 07
hans.akerlundh@utb.dalsed.se
 
 Sidan uppdaterades 2021-10-04