Näringslivsstrategi

Tillsammans med näringslivet har vi tagit fram en näringslivsstrategi som anger inriktningen i vårt näringslivsarbete. Den gäller för åren 2015-2020 och är ett resultat av dialogmöten, workshops och intervjuer, där alla intresserade har fått möjlighet att påverka resultatet.
Näringslivsstrategin är en viktig del för kommunens tillväxt, där boende, skola och äldrevård är viktiga delar för att näringslivet också ska fungera bra. 

Handlingsplanen är en lista över aktiviteter för att målen i strategin ska kunna nås. Den uppdateras årligen via näringslivsrådet.

Näringslivsstrategi
HandlingsplanSidan uppdaterades 2020-06-29