Företagsklimat

Dals-Ed har länge haft ett gott företagsklimat, som bl a avspeglar sig i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking, som mäts årligen via enkäter till företag i alla Sveriges kommuner.
Dals-Ed ligger högst i Fyrbodal, vilket vi tror kan bero på att vi är en liten kommun med korta beslutsvägar, korta handläggningstider för kommunala tillstånd, goda relationer mellan företagare, politiker och tjänstemän, samverkan mellan kommun och näringsliv mm.

Så här har rankingen förändrats de senaste åren:

2016 2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
75 84 108 71 67 70 120 86 46 52Bilden ovan visar det sammanfattande betyget som en årliga enkäten resulterar i gällande företagens totala uppfattning om kommunens näringsarbete.  

Vi vill  fortsätta vårt samarbete med det lokala näringslivet för att ständigt förbättra företagsklimatet. Detta gynnar befintliga företag i kommunen och skapar bra förutsättningar för nya företag som etablerar sig i vår kommun.

För att ytterligare förbättra vår service mot företagen kommer vi under hösten 2016 att delta i Löpande Insikt, som är en servicemätning som utförs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Resultaten från mätningen används som ett verktyg för vårt förbättringsarbete.  

Vi kommer även under 2016 att delta i Förenkla Helt Enkelt, som är en utbildning för kommunens tjänstemän och politiker - alla som har någon typ av kontakt med näringslivet, dvs i stort sett alla.
Både Löpande Insikt och Förenkla Helt Enkelt ingår i vår näringslivsstrategi och handlingsplan, som är framtagen i samverkan med näringslivet (se länk till vänster).
Sidan uppdaterades 2017-03-20