Projekt

Dals-Eds kommun deltar i flera regionala projekt, som värnar om företagens utveckling. Här är en kort beskrivning om dem.

Industriell Symbios

Projektet är en fortsättning på projektet Industriell symbios - Uppstart av Industriell symbios
i Dals-Ed, Sotenäs, Vänersborg och Åmål. Sotenäs kommun har tillsammans med flera
företag påbörjat ett arbete inom det som kallas industriell symbios. Projektet ska stödja
processen i Sotenäs, samt stödja motsvarande processer i Falköping och Dals-Ed.

Sotenäs kommun är projektägare och har drivit frågor kring Industriell symbios länge. Projektet ska stödja
processen i Sotenäs, samt stödja motsvarande processer i Dals-Ed och Falköping. Vi tar härmed del av den kompetens och erfarenhet som finns både i Sotenäs och hos projektledarna hos Hifab AB i Göteborg. Under 2016 har projektet samlat intresserade företag i Ed, i första hand tillverkande industri, till diskussioner kring gemensamma personalfrågor. Även frågor kring gemensamma resurser förs angående uppvärmning och restprodukter. På tjänstesidan inom kommunen arbetar man med att utnyttja varandras kompetenser på ett mer effektivt sätt. Projektet avslutas i mars 2017.
Finansiering: VG-regionen
Vill du veta mer, kontakta annette.palmqvist@dalsed.se, tel: 0534-190 45.

Lanthandlare i Dalsland


FRAMFORSidan uppdaterades 2020-06-29