Brandfarlig vara

Du måste söka tillstånd till förvaring av brandfarlig vara. Gäller cisterner från 3 kubikmeter om innehållet är diesel, cisterner från 1 kubikmeter med annat brandfarligt innehåll.

Inom vattenskyddsområde gäller tillståndskravet alla cisterner för brandfarlig vara som innehåller mer än 250 liter.

Blanketter

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor
Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara
Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva vara
Anmälan av deltagare för explosiv vara med begärlighetsgrad A eller B
Anmälan om föreståndare för explosiv vara
Anmälan om installation/avinstallation av cistern
Teknisk beskrivning, cistern för brandfarlig vara


Sidan uppdaterades 2016-05-11