Hoppa till innehållet

Anbud / Upphandlingar, Dals-Eds kommun

Upphandling

Vill du bli leverantör till Dals-Eds kommun? Här kan du läsa mer om hur du gör för att bevaka kommande upphandlingar och lämna anbud.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

När en kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste den följa Lagen om offentlig upphandling. De undantag som finns är få och kan sällan användas.

Lagen om offentlig upphandling, (förkortas LOU) talar om hur det ska gå till när något ska köpas. Kommunen får eller kan alltså inte välja om LOU skall användas eller ej, den måste alltid följas. På så sätt har alla leverantörer chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna, ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.

Enligt LOU ska kommunen annonsera i en nationell databas eller på annat motsvarande sätt om att en vara, tjänst eller byggentreprenad ska köpas. Det räcker med andra ord inte att annonsera i en lokal tidning eller på kommunens hemsida. En upphandling kan antingen leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal.

Att lämna anbud

Om du vill lämna anbud till kommunen så se till att ha någon form av bevakning på när vi annonserar våra upphandlingar. Detta kan ske till exempel genom att bevaka vår webbplats eller genom att prenumerera på någon bevakningstjänst.

Dals-Eds kommun och Dalslands kommunerna använder sig av databasen E-avrop för att annonsera sina upphandlingar och avtal.

Att tänka på vid anbudsgivning

  • Hämta hem förfrågningsunderlaget via e-avrop.com om det är så angivet i annons.
  • Läs igenom handlingarna noga.
  • Beställ dokument som ska bifogas anbudet och ta fram uppgifter som måste inhämtas.
  • Gå igenom vilka krav som är ska-krav och bedöm om ni kan uppfylla dem.
  • Gå igenom vilka krav som är bör-krav och besvara dem.
  • Gå igenom de kommersiella villkoren (det blivande avtalet) och godkänn dessa.
  • Upprätta anbudet enligt förfrågningsunderlagets anvisningar.
  • Använd det svarsformulär som bifogats i förekommande fall.
  • Sätt pris på det som efterfrågats.

Aktuella anbud /upphandlingar

Planerade anbud /upphandlingar

Länkar

Upphandlingsmyndigheten

Dals-Eds kommuns policy för inköp och upphandling

Lagen om offentlig upphandling ( LOU) 

E-avrop för leverantörer

Kontaktuppgifter:

Kommunstrateg/Upphandlare
Christian Nilsson
Tel: 0534 19054
christian.nilsson@dalsed.seSidan uppdaterades 2021-10-15

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)