Arbete & näringsliv

Här hittar du blanketter och e-tjänster i kategorin Arbete & näringsliv

Alkohol- och tobakstillstånd

Hanteras av Samordnad alkoholhandläggning Dalsland i Mellerud, där du hittar mer information.

Anmälan om registrering/ändring av livsmedelsanläggning
Anmälan om avregistrering av livsmedelsanläggning
Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning
Förslag till undersökningsprogram
Anmälan om klagomål på livsmedel eller dricksvatten
Anmälan om misstänkt matförgiftning
Dispens för tung transport, ansökan om


Sidan uppdaterades 2023-02-20