Barn & utbildning

Här hittar du blanketter och e-tjänster i kategorin Barn & utbildning

 

Ansökan om plats i grundskola, förskoleklass eller fritidshem i annan kommun än elevens hemkommun
Anmäla oro för barn eller ungdom
Ansökan om anslutningsresebidrag
Ansökan om modersmålsundervisning
Ansökan om skolskjuts
Busskort/kontantbidrag - gymnasieskola
Inackorderingsbidrag för gymnasieelever
Fritidsklubb, ansökan
Kulturskolan, anmälan
Ledighetsansökan grundskola
Specialkost skola och barnomsorg
Synpunkter/klagomål FOKUS
Utskrivning av elev - grundskola


Sidan uppdaterades 2022-09-23