Brandskydd

Här hittar du blanketter och e-tjänster i kategorin Brandskydd

Ansökan om att själv få rengöra förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler
Ansökningsblankett för tjänst som deltidsbrandman
Systematiskt brandskyddsarbete: Blankett för skriftlig redogörelse av brandskyddet
Systematiskt brandskyddsarbete: Checklistor för brandskydd
Systematiskt brandskyddsarbete: Nivå Hög
Systematiskt brandskyddsarbete: Nivå Låg
Systematiskt brandskyddsarbete: Nivå Mellan
Tillfällig övernattning, anmälan
Tillfälliga övernattningslokaler, policy
Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor
Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara
Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva vara
Anmälan av deltagare för explosiv vara med begärlighetsgrad A eller B
Anmälan om föreståndare för explosiv vara
Anmälan om installation/avinstallation av cistern
Teknisk beskrivning, cistern för brandfarlig vara


Sidan uppdaterades 2021-10-14