Stöd, omsorg & hälsa

Här hittar du blanketter och e-tjänster i kategorin Stöd, omsorg & hälsa

Ansökan färdtjänst
Ansökan riksfärdtjänst
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst
Ansökan färdtjänst e-tjänst
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansökan om
Anmäla oro för barn eller ungdom
Dubbla boendekostnader i samband med inflyttning på särskilt boende
Ekonomiskt bistånd/Försörjningsstöd
Föreningsbidrag socialnämnden
Inkomstförfrågan för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning
Insats hos Hemtjänsten, beställning, Dals-Eds kommun, tillfällig vistelse
Insatser enligt LSS
Synpunkter/klagomål på socialtjänsten, ifyllbar på datorn
Synpunkter/klagomål på socialtjänsten, att skriva ut och fylla i för hand

Överförmyndarens blanketter och e-tjänster hittar du numera hos Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämndSidan uppdaterades 2019-05-17