Hoppa till innehållet

Stöd, omsorg & hälsa

Här hittar du blanketter och e-tjänster i kategorin Stöd, omsorg & hälsa

OBS! För en hel del av våra blanketter gäller, att du kan välja om Du vill fylla i dem via en formulärtjänst och sedan skriva ut, eller ladda ner en tom pdf att fylla i för hand. Dessa är märkta "(e-pdf)", och kan inte signeras digitalt.

Bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Fullmakt, bilaga till ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Bostadsanpassningsintyg

Funktionsnedsättning

Ansökan om vård och omsorg
Inkomstförfrågan för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning
Insats hos Hemtjänsten, beställning, Dals-Eds kommun, tillfällig vistelse
LSS, ansökan

Färdtjänst

Ansökan färdtjänst
Ansökan riksfärdtjänst
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Parkeringstillstånd

Socialtjänst

Anmäla oro för barn eller ungdom
Dubbla boendekostnader i samband med inflyttning på särskilt boende
Inkomstförfrågan för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning
Insats hos Hemtjänsten, beställning, Dals-Eds kommun, tillfällig vistelse
Synpunkter/klagomål på socialtjänsten, ifyllbar på datorn
Synpunkter/klagomål på socialtjänsten, att skriva ut och fylla i för hand

Överförmyndare

Anmälan om behov/upphörande av god man/förvaltare för vuxna
Ansökan samtycke till egendomsfördelning
Ansökan till tingsrätten om god man, anhörig
Ansökan till tingsrätten om god man, egen
Ansökan uttag från spärrat konto
Ensamkommande barn - Reseräkning
Ensamkommande barn - Redogörelse
Ensamkommande barn - Redogörelse - Särskilt förordnad vårdnadshavare
Förteckning myndling/huvudman tillgångar och skulder
Intresseanmälan god man
Kassablad huvudmannens inkomster
Kassablad huvudmannens utgifter
Kvittenser för överlämnade av kontanter
Redogörelse för oskiftat dödsbo
Sluträkning
Årsräkning/Årsuppgift
Redogörelse, bilaga till årsräkning/årsuppgift/sluträkning


Sidan uppdaterades 2017-05-30
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)