Hoppa till innehållet

Stöd, omsorg & hälsa

Här hittar du blanketter och e-tjänster i kategorin Stöd, omsorg & hälsa

OBS! För en hel del av våra blanketter gäller, att du kan välja om Du vill fylla i dem via en formulärtjänst och sedan skriva ut, eller ladda ner en tom pdf att fylla i för hand. Dessa är märkta "(e-pdf)", och kan inte signeras digitalt.

Bostadsanpassningsbidrag

Funktionsnedsättning

Ansökan om vård och omsorg
Inkomstförfrågan för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning
Insats hos Hemtjänsten, beställning, Dals-Eds kommun, tillfällig vistelse
LSS, ansökan

Färdtjänst

Ansökan färdtjänst
Ansökan riksfärdtjänst
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Parkeringstillstånd

Socialtjänst

Anmäla oro för barn eller ungdom
Dubbla boendekostnader i samband med inflyttning på särskilt boende
Inkomstförfrågan för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning
Insats hos Hemtjänsten, beställning, Dals-Eds kommun, tillfällig vistelse
Synpunkter/klagomål på socialtjänsten, ifyllbar på datorn
Synpunkter/klagomål på socialtjänsten, att skriva ut och fylla i för hand

Överförmyndare

Anmälan om behov/upphörande av god man/förvaltare för vuxna
Ansökan samtycke till egendomsfördelning
Ansökan till tingsrätten om god man, anhörig
Ansökan till tingsrätten om god man, egen
Ansökan uttag från spärrat konto
Ensamkommande barn - Reseräkning
Ensamkommande barn - Redogörelse
Ensamkommande barn - Redogörelse - Särskilt förordnad vårdnadshavare
Förteckning myndling/huvudman tillgångar och skulder
Intresseanmälan god man
Kassablad huvudmannens inkomster
Kassablad huvudmannens utgifter
Kvittenser för överlämnade av kontanter
Redogörelse för oskiftat dödsbo
Sluträkning
Årsräkning/Årsuppgift
Redogörelse, bilaga till årsräkning/årsuppgift/sluträkning


Sidan uppdaterades 2017-05-30
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)