Hoppa till innehållet

Dals-Eds kommun och Covid-19

Coronavirus

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Dals-Eds kommun följer utvecklingen av covid-19 tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Informationen på den här sidan uppdateras så snart ny information finns eller rekommendationer ändras.

Informationen uppdaterades senast onsdag 2021-05-12 09:40

Mer information om covid-19

Angående skärpta restriktioner och pandemilagen

För Dals-Eds kommuns verksamheter är i första hand nedanstående aktuellt:

 • Endast medarbetare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten ska befinna sig i Dals-Eds kommuns lokaler. Detta gällde inledningsvis till och med den 24 januari 2021, men är nu förlängt tills vidare.

 • För alla lokaler som allmänheten har tillträde till gäller att det maximala antalet besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme ska beräknas på sådant sätt att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Detta maxantal ska tydligt anslås vid varje berörd verksamhetslokal.

  Mer om verksamheters öppethållande etc. nedan.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Länk till Folkhälsomyndighetens information om sjukdom i familjen

Utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser

Länk till Folkhälsomyndighetens information om utökad testning

Är du 70+ eller tillhör en riskgrupp och saknar böcker att läsa?

Ring eller mejla till oss på Dals-Eds bibliotek så plockar vi ihop böcker enligt dina önskemål.

Vi lånar ut dem på dig och du hämtar dem nere vid vår entré enligt överenskommen tid.

Telefon: 0534 - 190 65 E-post: biblioteket@dalsed.se

Möten, sammankomster, evenemang, verksamheter etc. som ställts in eller ändrats :

Vård och omsorg

 • Information från Närhälsan Dals-Ed vårdcentral, Ed

  • VACCINATION MOT COVID-19 (Uppdaterad 2021-05-10)

  Nu vaccineras personer som under 2021 är 50 år eller äldre samt dig över 18 år med LSS-insatser eller assistansersättning. Boka tid via vår hemsida "Vaccination Covid-19". Saknar du Bank-ID ring vårdcentralen och välj knappval 7.

  Vaccination sker på Dalslands sjukhus, Bäckefors. Om du redan har en bokad tid via vårdcentralen gäller den bokningen.

  OBS! Följ åldersindelningen, bokning i fel åldersgrupp tas bort.

  Du kan även vaccinera dig på NÄL eller Uddevalla sjukhus , om du är 55 år eller äldre. Ring 010-435 00 70 helgfria vardagar kl 08-16 och uppge att du fått erbjudandet att boka tid från din vårdcentral.

  • PROVTAGNING COVID19:

  Provtagning utförs på barn från förskoleklass och vuxna. Tag med leg. mobil till besöket. Ring eller boka tid via våra e-tjänster.

 • Se rutiner för besök etc. listade nedan under "Riktlinjer för Dals-Eds kommuns verksamheter under coronasituationen, Vård och omsorg".

Evenemang

---

Barn och utbildning

Kultur, fritid, friluftsliv, idrott

 • Biblioteket öppnar igen för fysiska besök måndag 26/4.
  OBS! Korta besök, max 15 minuter, gäller även under meröppet.
  Du som tillhör riskgrupp och inte är vaccinerad, ring eller mejla oss så plockar vi ihop dina önskemål. Böckerna finns sedan att hämta nere i entrén efter avtalad tid.

  Våra öppettider:
  måndag, tisdag, fredag 10 - 15
  onsdag 13 - 18

  Telefontid
  Måndag, tisdag, fredag 10:00 - 15:00 
  Onsdag 13:00 - 18:00
  Telefon: 0534-190 65

  E-post: biblioteket@dalsed.se

  Meröppet, endast för dig med behörighet:
  måndag, tisdag 15.00 - 22.00
  onsdag 18.00 - 22.00
  torsdag 10.00 - 22.00
  fredag 15.00 - 22.00
  lördag, söndag: 10.00 22.00

  Vi kan ordna meröppet via telefonkontakt.

  Nu har vi åter ett bokinkast utanför entrédörren så att ni kan lämna tillbaka media även när biblioteket inte är öppet..

 • De kommunala idrottshallarna är öppna för verksamhet för unga födda 2002 och framåt, med begränsning för max antal deltagare i enlighet med pandemilagens föreskrifter:
  • Bollhallen max 95 personer
  • Idrottshallen Haga max 45 personer
  • Utsiktens idrottshall max 45 personer
  • Gamla Reals bordtennislokal max 15 personer
  Omklädningsrum och duschutrymmen är fortsatt stängda.
 • Tistedalen Friluftslag och DNT har beslutat att stänga Budalsvika för besökande tills vidare.
 • Tavlans motionsgård stänger omklädningsrum inklusive bastu och duschar tills vidare fr.o.m. 2 april.

Övrigt

 • Kommunhuset: Vi tar tills vidare endast emot förbokade besök i kommunhuset.
  För ev. tidsbokning, kontakta respektive avdelning.
 • Edshus AB ställer in alla fysiska möten som inte är akuta. Personalen finns tillgänglig för möten på telefon, mail och i undantagsfall kontorsbesök som kan tidsbokas tills dess att spridningsrisken avtagit i samhället.
 • "Äntligen måndag" på träffpunkt Solrosen, inställt tills vidare
 • AME-butiken håller stängt pga covid-19 tills vidare, men vi säljer kläder via vår sida på Facebook och Instagram.
  Är det något ni söker, så hör bara av er så löser vi det.
  Vi plockar ihop kläder, och så får man komma och titta.
  Personalen som möter dig har visir och munskydd och vi håller avstånd.
  Vi har otroligt fina kläder och fantastiska priser.
  Tänk på att lägga kläder och textilier i våra klädholkar, som vi tömmer några gånger i veckan.
  Vi har samarbete med Björkå Frihet (Emmaus)
  0534-19277 Maria
  0534-19282 Ingrid
  0534-19280 Synnöve
  0534-19279 Gunilla (Ansvarar för utegruppen)

Miljö- och hälsoskydd

Dalslands miljö- och energiförbunds informationssida om covid-19

Förbud mot allmänna sammankomster med mer än 8 personer

Länsstyrelsen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 8 personer.

Näringsliv och företag

Dals-Eds kommun har sammanställt en sida med länkar till information om stöd och råd för företagare. Här hittar du information som kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.
Sida med länkar till information om råd och stöd för dig som företagare

Vård och omsorg

Covid-19 inom kommunens vård och omsorg

För besöksrutiner, se "Rutin säkra besök SÄBO, Korttidsenheten Hagalid" listat nedan under "Riktlinjer för Dals-Eds kommuns verksamheter under coronasituationen".

Det finns nu smittspridning i stort sett i alla kommuner i Västra Götaland och på de flesta särskilda boenden. Tyvärr även så i Dals-Eds kommun.

Vi kommer att fortsätta jobba med barriärvård för alla patienter med symtom, att personalen  stannar hemma vid symtom, hålla oss uppdaterade på vårdhygiens rutiner och att vi har skyddsutrustning till personalen. 

Vi vill samtidigt påminna alla om att följa Folkhälsomyndighetens råd

Av hänsyn till patientsekretessen kommenterar kommunen inte enskilda fall.
Vid övriga frågor, kontakta:
Biträdande förvaltningschef Brigitte Fauske
E-post: brigitte.fauske@dalsed.se
telefon 0534-19092

Besök undanbedes på kommunens äldreboenden inklusive korttidsverksamhet

Från och med lördag 2020-10-31 kl 07:00 avråds från besök på våra vård- och omsorgsboenden i Dals-Eds kommun. Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av det nya coronaviruset. Avrådan gäller alltså äldreboenden, service och gruppboenden.

Förskola, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Gå till jobbet eller skolan om du är frisk och ingen konstaterad covid-smitta finns i hemmet. Stanna hemma om du är sjuk eller om det finns covid-smitta i hemmet.

Aktuella dokument med riktlinjer för barn och utbildning finns nedan under "Riktlinjer för Dals-Eds kommuns verksamheter under coronasituationen"

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Var redo och solidarisk

Vi behöver rusta oss tillsammans för en svår period men vi behöver också bibehålla lugn och medmänsklighet. Följ myndigheternas råd. Tvätta händerna. Stanna hemma från arbete eller skola om du känner av symtom. Besök inte äldre släktingar i onödan och gör inte besök på sjukhus eller äldreboenden som kan undvikas. Tänk på att inte bunkra förnödenheter så att vi inte hamnar i en svår situation i onödan.

Undvik att bli smittad och smitta andra

Smittan sprids genom så kallad droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar.

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

Tvätta händerna ofta 

och noggrant med tvål och vatten. Tvätta alltid händerna före måltid och i samband med toalettbesök. Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhantag. Smittan sprids vidare när du tar någon i hand.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Nys i en näsduk eller i armvecket, så hindrar du smitta från att spridas i luften eller förorena dina händer. Undvik också att ta med händerna i ansiktet eller ögonen.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma om du är sjuk eller känner begynnande sjukdomssymtom. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, jobbet, i skolan och förskolan eller där du är nära andra.

Det finns en affisch som enkelt kan skrivas ut och sättas upp på arbetsplatsen.

Undvik att bli smittad och smitta andra

Avoid being infected and infecting others

Riktlinjer för Dals-Eds kommuns verksamheter under coronasituationen

Allmänt

Vård och omsorg

Barn och utbildning

Miljö- och hälsoskydd

Beredskap i Dals-Eds kommun

Vi följer utvecklingen av coronaviruset, covid-19, med stöd av bl a samverkanskonferenser anordnade av länsstyrelsen, med smittskyddsläkare från VGR.

Vi ser över våra rutiner för pandemi och har upprättat en grupp för beredskapsledning internt i organisationen.

Beredskapsledningen består av kommunchef, förvaltningschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), enhetschef hemsjukvården, kommunikationsansvarig, HR-chef, trygghetssamordnare, kommunstrateg och IT-chef.

Verksamhetsansvariga ska följa händelseutvecklingen noggrant och kontinuerligt. Beredskapsledningen genomför för närvarande dagligen nulägesanalyser i verksamheterna och vidtar åtgärder därefter samt följer arbetet med förvaltningarnas beredskapsplaner för ett läge med hög sjukfrånvaro i vissa kristiska verksamheter.

Nationellt informationsnummer 113 13

Du kan ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om covid-19.

Det är ett nationellt informationsnummer där du kan ställa frågor.

Statistik från Västra Götalandsregionen

Sidan uppdaterad enligt info högst upp på denna sida