Information om situationen i Ukraina och hur den påverkar oss

Publicerad 2022-03-30

Logotyp MSB samt Sveriges riksvapen

Med anledningen av Rysslands väpnade angrepp på Ukraina kan det finnas vuxna och barn som känner oro och rädsla inför omvärldsläget i Europa.

Vi märker att det kommer många frågor till kommunen med anledning av händelserna i Ukraina

finns samlad information och länkar från svenska myndigheter om vad man vet just nu och om hur du kan hantera din och dina barns oro.

Genom att följa länkarna här på sidan hittar du information från olika samhällsaktörer om omvärldsläget samt svar på de vanligaste frågorna kommunen får.

Genom att följa länkarna här på sidan hittar du information från olika samhällsaktörer om omvärldsläget samt svar på de vanligaste frågorna kommunen får.

Många hjälporganisationer finns på plats i eller vid gränsen till Ukraina och tar gärna emot ett bidrag.

Hos Svensk insamlingskontroll hittar du organisationer som har godkända ”90-konton”.

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap, skydda din information mot cyberangrepp och engagera dig på olika sätt.

  • Hjälpa - som privatperson finns många olika alternativ för att ge stöd till befolkningen i Ukraina, via hjälporganisationer eller olika privata alternativ. Tänk på att det kan vara klokt att välja hjälporganisationer som kontrolleras så att pengarna går till det ändamål som utlovas, dessa har så kallade "90-konton".
  • Källkritik - vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.
  • Förberedd - passa på att se över din hemberedskap, engagera dig, och bidra till vår gemensamma säkerhet.

Vi har valt att manifestera vårt stöd för Ukrainas befolkning och demokratin genom att flagga med Ukrainas flagga intill den svenska flaggan vid kommunhuset i Ed.

Ett uttalande med anledning av den ryska invasionen av Ukraina har gjorts av kommunens politiska ledning.

Vi följer händelseutvecklingen och bedömningar från nationella myndigheter, och har en beredskap för att kunna vidta åtgärder om vi skulle behöva det. I dagsläget finns inget i det säkerhetspolitiska läget som har någon påverkan på de kommunala verksamheterna.

Vi får många frågor om skyddsrum. Enligt MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap är det inte aktuellt att ställa i ordning skyddsrum nu.

Det är något som sker först ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap.
MSB ansvarar inriktar och håller samman arbetet med att utveckla befolkningsskydd med varningssystem, skyddsrum och utrymning och inkvartering.

Fastighetsägare har ansvar att ställa i ordning skyddsrum ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap.

Länsstyrelser och kommuner har ansvar för att genomföra utrymning och inkvartering.

Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer.

Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

I Dals-Eds kommun finns två skyddsrum. Båda i tätorten Ed, med plats för totalt  totalt 70 personer.