Hoppa till innehållet

Om coronaviruset - Dals-Eds kommun

Information med anledning av coronaviruset

Dals-Eds kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög.

Informationen på den här sidan uppdateras så snart ny information finns eller rekommendationer ändras.

Informationen uppdaterades senast fredag 2020-04-03 12:35

Gå till jobbet eller skolan om du är frisk, stanna hemma om du är sjuk 

 • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer
 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara har lindriga luftvägssymtom, och återvänd inte till skolan eller arbetsplatsen förrän du varit symtomfri i 48 timmar.
 • Håll god handhygien och utsätt inte människor i riskgrupper för smitta.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det finns ingen anledning att stanna hemma från skola, förskola, fritidsaktiviteter eller arbete om du är frisk. 

Hjälp att handla till riskgrupper för Corona/Covid 19

För dig som bor i Dals-Eds kommun, tillhör riskgruppen för Covid 19 och inte har möjlighet att få hjälp att handla via släktingar, vänner eller bekanta erbjuder frivilligverksamheten Solrosen hjälp med det.

Riskgruppen tillhör du enligt sjukvårdsupplysningen 1177 om du är över 70 år, har en hjärtsjukdom, lungsjukdom,kraftig nedsatt immunförsvar eller dylikt.

Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationer om att riskgruppen ska försöka undvika platser med många människor, t ex affärer, kollektivtrafik och Apotek.

Måndag-tisdag och torsdag-fredag  08:00-10:00 går det bra att ringa Solrosen för att beställa hjälp att handla. Telefon: 0534-195 11. Vår kapacitet är begränsad, men vi bemöter behoven efter bästa förmåga. Hur vi löser betalning och leverans får diskuteras från fall till fall.

Vill du ansluta dig till Solrosen som frivillig och hjälpa till är du också hjärtligt välkommen att höra av dig.

Möten, sammankomster, evenemang, verksamheter etc. som ställts in eller ändrats :

Vård och omsorg

 • Besöksförbud råder på kommunens äldreboenden inklusive korttidsverksamhet.

Evenemang

 • Eds vårmarknad den 25 april är inställd
 • Nostalgimässan 23 maj är inställd
 • Kulturskolans vårkonsert samt skolkonserterna 30/31 mars är inställda
 • UKM - Ung kultur möts, Stallbacken 4 april inställt
 • "Är du en attraktiv arbetsgivare?" på Dalslands sjukhus 2 april inställt
 • Påsklovsdisco på Gamla Real 9 april är inställt
 • Valborgsfirande i Terrassparken inställt

Barn och utbildning

 • Familjecentralen Ed håller stängt minst fram till påsk. För uppdateringar om läget fortsättningsvis, se deras Facebooksida
 • Vi stänger Utsiktens skolrestaurang för externa gäster i linje med att skolan stänger för besökare.
 • För skola, förskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola finns gällande riktlinjer listade nedan under "Riktlinjer för Dals-Eds kommuns verksamheter under coronasituationen".

Kultur, fritid, friluftsliv, idrott

 • Vernissage på biblioteket 30 mars 17:00 Elisabeth Wennberg inställd. Utställningen "I stormfågelns öga" kommer däremot att finnas på plats som annonserat.
 • Biblioteket har öppet 10.00-15.00 måndag, tisdag, onsdag och fredag.
 • Tistedalen Friluftslag och DNT har beslutat att stänga Budalsvika för besökande tills vidare.
 • Tavlans motionsgård stänger omklädningsrum inklusive bastu och duschar tills vidare fr.o.m. 2 april.

Övrigt

 • Kommunhuset: Vi tar tills vidare endast emot förbokade besök i kommunhuset.
  För ev. tidsbokning, kontakta respektive avdelning.
 • Edshus AB ställer in alla fysiska möten som inte är akuta. Personalen finns tillgänglig för möten på telefon, mail och i undantagsfall kontorsbesök som kan tidsbokas tills dess att spridningsrisken avtagit i samhället.
 • "Äntligen måndag" på träffpunkt Solrosen, inställt tills vidare
 • AME-butiken är stängd till vidare.

Förbud mot allmänna sammankomster med mer än 50 personer

Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer. Med anledning av regeringens beslut kommer vi att ställa in Eds marknad den 25 april.

Verksamheter som inte omfattas av förbudet

Verksamheter såsom skol- och förskoleverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, bio- och museiverksamhet och idrottshallar för föreningsidrott omfattas alltså inte. 

Näringsliv och företag

Dals-Eds kommun har sammanställt en sida med länkar till information om stöd och råd för företagare. Här hittar du information som kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.
Sida med länkar till information om råd och stöd för dig som företagare
Här hittar du en text från Dals-Eds kommun riktad direkt till dig som företagare.
Dals-Eds kommuns stödpaket till det lokala näringslivet

Vård och omsorg

Dals-Eds kommun följer Västra Götalandsregionens uppmaning om att de som arbetar inom vård och omsorg inte ska gå till arbetet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Vi har tydliga hygienrutiner inom vård och omsorg och en god beredskap för att förhindra smittspridning.

Besöksförbud råder på kommunens äldreboenden inklusive korttidsverksamhet

I enlighet med regeringsbeslut råder besöksförbud på kommunens äldreboenden inklusive korttidsverksamhet.

Förskola, grundskola, gymnasieskola, gymansiesärskola och vuxenutbildning

Även för elever och personal i skolan gäller rekommendationen att vara hemma om man har förkylningssymtom. Om du är frisk, ska du vara i skolan.

Om någon i familjen (föräldrar/syskon) visar symtom så rekommenderar vi att ni helst inte lämnar era barn i förskolan. Detta för att om möjligt minska smittspridning. Vi vill att ni som föräldrar tänker en gång extra innan ni lämnar era barn på förskolan.

Aktuella dokument med riktlinjer för barn och utbildning finns nedan under "Riktlinjer för Dals-Eds kommuns verksamheter under coronasituationen"

Fritidsaktiviteter och offentliga mötesplatser

Kommunens fritidsverksamheter håller öppet som vanligt och du är välkommen om du är frisk. Stanna hemma om du har förkylningssymtom för att hindra smittspridning.

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Var redo och solidarisk

Vi behöver rusta oss tillsammans för en svår period men vi behöver också bibehålla lugn och medmänsklighet. Följ myndigheternas råd. Tvätta händerna. Stanna hemma från arbete eller skola om du känner av symtom. Besök inte äldre släktingar i onödan och gör inte besök på sjukhus eller äldreboenden som kan undvikas. Tänk på att inte bunkra förnödenheter så att vi inte hamnar i en svår situation i onödan.

Undvik att bli smittad och smitta andra

Smittan sprids genom så kallad droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar.

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

Tvätta händerna ofta 

och noggrant med tvål och vatten.Tvätta alltid händerna före måltid och i samband med toalettbesök. Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhantag. Smittan sprids vidare när du tar någon i hand.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Nys i en näsduk eller i armvecket, så hindrar du smitta från att spridas i luften eller förorena dina händer. Undvik också att ta med händerna i ansiktet eller ögonen.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma om du är sjuk eller känner begynnande sjukdomssymtom. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, jobbet, i skolan och förskolan eller där du är nära andra.

Det finns en affisch som enkelt kan skrivas ut och sättas upp på arbetsplatsen.

Undvik att bli smittad och smitta andra

Avoid being infected and infecting others

Riktlinjer för Dals-Eds kommuns verksamheter under coronasituationen

Beredskap i Dals-Eds kommun

Vi följer utvecklingen av coronaviruset, covid-19, med stöd av bl a samverkanskonferenser anordnade av länsstyrelsen, med smittskyddsläkare från VGR.

Vi ser över våra rutiner för pandemi och har upprättat en grupp för beredskapsledning internt i organisationen.

Beredskapsledningen består av kommunchef, förvaltningschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), enhetschef hemsjukvården, kommunikationsansvarig, HR-chef, trygghetssamordnare, kommunstrateg och IT-chef.

Verksamhetsansvariga ska följa händelseutvecklingen noggrant och kontinuerligt. Beredskapsledningen genomför för närvarande dagligen nulägesanalyser i verksamheterna och vidtar åtgärder därefter samt följer arbetet med förvaltningarnas beredskapsplaner för ett läge med hög sjukfrånvaro i vissa kristiska verksamheter.

Frågor och svar om corona i Dals-Eds kommun

Nationellt informationsnummer 113 13

Du kan ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om corona.

Det är ett nationellt informationsnummer där du kan ställa frågor.

Sidan uppdaterad enligt info högst upp på denna sida