Hoppa till innehållet

Sanering av Le-området/Bälnäs

Dals-Eds kommun har beviljats bidrag av Naturvårdsverket för att sanera det gamla sågverksområdet vid Bälnäs samt de 8 bostadstomterna som ligger i anslutning till sågverksområdet.

Kommunen har nu tecknat avtal med företaget RGS Nordic AB som huvudentreprenör för saneringen och arbetet inleds under vecka 32.

Området för sanering framgår av kartan nedan:

Karta saneringsområde

Inför saneringen kommer träd att fällas på området och när det är dags för sanering kommer saneringsområdet att spärras av enligt ovanstående karta.

Sidan kommer att uppdateras löpande med information angående saneringen.

Tidplan (preliminär, uppdateras löpande)
Vår/sommar 2020 Upphandling av entreprenörer
Vår/sommar 2020 Möjlighet att lämna in synpunkter, förslag och idéer på området
Måndag 14 september 2020 Träffa politiker och tjänstemän för att diskutera områdets framtid tillsammans.
Gemensam promenad från Café O'lee 18:00, då vi tar del av varandras synpunkter och önskemål.
Se inkomna förslag här
Sensommar/höst 2020 Sanering
Nov/Dec 2020 Området ska vara färdigsanerat


Är du intresserad av en tomt i området?

De färdigställda åtta tomterna saneras till känslig markanvändning (KM) och kommer efter saneringen att vara godkända för bostadsbyggnation. Tomterna kommer då att läggas ut till försäljning. Är du intresserad av en tomt? Kontakta fastighetsförvaltare Henrik Jonsson, henrik.jonsson@dalsed.se, 0534-19048 med din intresseanmälan.

 Var med och tyck till om hur området ska utformas!
Det gamla sågverksområdet saneras och kommer att vara lämpligt för mindre känslig markanvändning (MKM).

Vi vill ta ett helhetsgrepp i området och efter saneringen vill vi iordningsställa ett attraktivt rekreationsområde. Vi vet att det finns många idéer och intressenter i området och vi har sedan tidigare fått in en hel del förslag som har sammanställts i ett första utkast som du hittar här:

Förslag Bälnäs/Le

 Vi vill gärna höra dina synpunkter på ovanstående förslag, men vi vill också höra vilka fler idéer du har kring området. Mejla dessa till: jessica.olsson@dalsed.se eller posta dem till Dals-Eds Kommun, Jessica Olsson, Box 31, 668 21 Ed, senast 15 oktober 2020.

Kartor att skissa på hittar du härSidan uppdaterades 2020-10-29