Hoppa till innehållet

Saneringen av Le-området/Bälnäs

Dals-Eds kommun har beviljats bidrag av Naturvårdsverket för att sanera det gamla sågverksområdet vid Bälnäs samt de 8 bostadstomterna som ligger i anslutning till sågverksområdet.

Området för sanering framgår av kartan nedan:

Karta saneringsområde

Sidan kommer att uppdateras löpande med information angående saneringen.

Tidplan (preliminär, uppdateras löpande)
Vår/sommar 2020 Upphandling av entreprenörer
Vår/sommar 2020 Möjlighet att lämna in synpunkter, förslag och idéer på området
Måndag 14 september 2020 Träffa politiker och tjänstemän för att diskutera områdets framtid tillsammans.
Gemensam promenad från Café O'lee 18:00, då vi tar del av varandras synpunkter och önskemål.
Sensommar/höst 2020 Sanering genomförs med företaget RGS Nordic AB som huvudentreprenör
Feb/Mar 2021 Området ska vara färdigsanerat

Är du intresserad av en tomt i området?

De färdigställda åtta tomterna saneras till känslig markanvändning (KM) och kommer efter saneringen att vara godkända för bostadsbyggnation. Tomterna kommer då att läggas ut till försäljning. Är du intresserad av en tomt? Kontakta fastighetsförvaltare Henrik Jonsson, henrik.jonsson@dalsed.se, 0534-19048 med din intresseanmälan.

Var med och tyck till om hur området ska utformas!

Allmänheten har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter kring hur området bör utvecklas och ett flertal förslag/synpunkter har lämnats in.

Här finns ett sammanställt förslag på hur området skulle kunna disponeras utifrån inkomna synpunkter. Förslaget kommer att vara utgångspunkt i den fortsatta planeringen även om ändringar kan komma att ske utifrån intresse och förutsättningar.

Vi vill gärna få in era eventuella synpunkter på förslaget innan vi går vidare och ni ges därför möjlighet att lämna in era synpunkter på förslaget senast 2020-12-13. Synpunkterna skickas via mejl till: jessica.olsson@dalsed.se alternativt via post till: Dals-Eds kommun, att. Jessica Olsson, Box 31, 668 21 Ed.Sidan uppdaterades 2021-05-12