Hoppa till innehållet

Till alla företagare i Dals-Eds kommun

Under rådande omständigheter med anledning av Covid-19/Coronasituationen, och dess påverkan på vårt lokala näringsliv här i Dals-Ed, förstår vi att det är många av Er företagare som nu drabbas hårt. Allt går i en hisnande fart, och vi känner sympati och delar Er oro. Med stödpaket från regeringen och regionala aktörer, kommer visst stöd att kunna underlätta, men vi förstår även att det inte kommer att hjälpa fullt ut, framför allt inte för mindre företag och vissa extra utsatta branscher.

Om Du och Ditt företag är kund till Dals-Eds kommun (t ex hyresfastigheter), och befinner Dig i en situation som känns allt för utmanande, uppmanar vi Dig att kontakta kommunen för dialog för att i sedvanlig ordning lösa eventuella problem utifrån företagets individuella behov. För frågor angående ekonomi, som t ex hyror, avgifter eller tillståndsfrågor, kontakta ekonomichef Lars Hustoft på tel: 0534-190 12 eller e-post: lars.hustoft@dalsed.se.

Övriga frågor som t ex frågor kring regionala och nationella stödinstatser eller andra företagsrelaterade frågor, kontakta näringslivsstrateg Annette Palmqvist på tel: 0534-190 45 eller e-post: annette.palmqvist@dalsed.se.

Vi följer utvecklingen löpande och kan komma med mer förslag/åtgärder om förutsättningarna ändras. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) jobbar med ytterligare riktlinjer, så vi återkommer med information om det när vi vet mer. Hör gärna av Er om ni har några frågor eller funderingar!

Annette Palmqvist,
Näringslivsstrateg Dals-Eds kommunSidan uppdaterades 2020-06-29