Hoppa till innehållet

Tillsammans mot en attraktivare kommun!

Utedag

På grund av rådande omständigheter och restriktioner så finns i år små utrymmen för större evenemang. Kommunstyrelsen har därför beslutat att använda avsatta evenemangsmedel för 2021 på att öka attraktiviteten i centrum med fokus på Terrassparken och Freudentahlska parken. Som en del av Friluftslivets år kommer vi också att satsa på andra mer bestående åtgärder för att locka till utomhusaktivitet.

Detaljplanearbete för området vid Terrassparken pågår som ska möjliggöra att kommunen förvärvar tennisplanen och inkluderar den i Terrassparkens område.
Bland annat planeras följande åtgärder i Terrassparken:

  • Tennisplanen görs om till en aktivitetsplan med möjlighet till streethockey och basket sommartid och spolning av is vintertid.
  • Buskar tas bort för att förbättra möjlighet till pulkaåkning vintertid.
  • Ett lager flis läggs som underlag på lekplatsen och staket sätts upp mot vägen för att trygga leken för barn.
  • Grillplats och bord anläggs i anslutning till lekplatsen.

För Freudentahlska parken (bouleparken) planeras bland annat följande åtgärder:

  • En trappa med platåer för sittplatser anläggs i slänten ned mot Strandpromenaden.
  • Blomsterarrangemang/plantering anläggs.
  • Viss utrustning för aktivering erbjuds för utlåning såsom käpphästar och hinder och kubbspel.

Utöver satsningarna i de centrala parkerna planeras för aktivitetsbanor vid Strandpromenaden, Tavlan och på skolgårdarna samt för några frispeegolfkorgar mellan Timmertjärn och Sågtjärn.

De planerade åtgärderna tar utgångspunkt i tidigare inkomna förslag och önskemål från medborgare och vår förhoppning är att få en bred delaktighet från såväl kommun som medborgare och föreningar i genomförandet genom gemensamma arbetsdagar.

Tillsammans har alla kommunens invånare bidragit med många bra idéer och förslag - nu vill vi hitta praktiska och kreativa lösningar för att finansiera och genomföra åtgärderna! Ambitionen är också att ett engagemang kring åtgärderna kan stimulera kommun och samhälle till ytterligare genomförande av aktiviteter såväl i centrum som i landsbygderna.

Har du kreativa idéer att bidra med kring finansiering eller vill du vara med och genomföra åtgärder? Hör av dig till: attraktivare@dalsed.se eller håll koll på kommunens hemsida för kommande arbetsdagar!Sidan uppdaterades 2021-05-12