Hoppa till innehållet

Frågor och svar om corona (covid-19) i Dals-Eds kommun

Här har Dals-Eds kommun samlat frågor och svar om coronaviruset (covid-19)

Vård och omsorg

Vilka regler gäller för kommunens äldreboenden?

Besök undanbedes tills vidare på våra vård- och omsorgsboenden på grund av det rådande läget med coronaviruset. Detta för att skydda de boende.

Kommer alla aktiviteter att ställas in på kommunens trygghetsboenden och vårdboenden?

Aktiviteter med externa besökare ställs in tills vidare. Aktiviteter inne på våra vård- och omsorgsboenden för våra boende fortsätter som vanligt.

Kan jag besöka min anhörig som bor på ett av Dals-Eds kommuns vårdboenden?

Dals-Eds kommun avråder bestämt från besök på våra vård- och omsorgsboenden på grund av det rådande läget med coronaviruset. Detta för att skydda våra äldre.

Hur hanterar ni medarbetare inom vård och omsorg?

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer uppmanar Dals-Eds kommun alla medarbetare med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att kontakta respektive chef innan du kommer till arbetet. Utgångspunkten är att personal med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma i syfte att inte sprida smitta, oavsett vad smittan kan bero på.

Särskilt viktigt är detta för vår personal inom våra vård- och omsorgsboenden där boende inom uttalade riskgrupper finns. Syftet är att skydda de mest sårbara. Detta gäller vårdpersonal såväl som övrig personal som arbetar i lokalerna, exempelvis vaktmästare, kost- och lokalvårdspersonal mm.

Kultur och fritid

Hur hanterar ni större planerade evenemang?

denna sida kommer status kring evenemang i kommunen att redovisas löpande. Vårmarknaden 25 april är inställd.

Kommer kommunen att stänga bibliotek eller andra offentliga mötesplatser?

Biblioteket är stängt tills vidare. För information om meröppet etc. se information om ändrade verksamheter.

Förskola och skola

När ska mitt barn stanna hemma från förskolan/skolan?

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Detta innebär att elever ska stanna hemma även vid lindriga symtom.

Vi har besökt ett riskområde, men har inte fått några symtom. Kan mitt barn gå till förskolan/skolan som vanligt?

Ja, barnet kan gå till förskolan och skolan som vanlig. Ta kontakt med skolsköterskan eller rektor för dialog och håll extra koll på ifall barnet börjar uppvisa symtom.

Behöver jag informera förskolan/skolan om att vi besökt ett område med risk för smittspridning även om mitt barn är friskt?

Ja, du ska alltid ta kontakt med skolsköterskan eller rektor för dialog om vad som är bäst för barnet även om det inte uppvisar några symtom.

Vad ska jag göra om jag är orolig för att skicka mitt barn till skolan?

Ta kontakt med rektor eller skolsköterska för dialog.

Kan jag få veta om det finns barn på förskolan/skolan som besökt ett drabbat område eller är smittade?

Nej, skolan har inte rätt att lämna ut information om vart enskilda elever varit på resa. Dals-Eds kommun som organisation kommer inte att få veta vilka invånare, brukare, elever eller anställda som bekräftas smittade, och därför kan och ska vi inte gå ut med information om enskilda. I de fall då kommunens verksamheter påverkas kommer kommunen att informera, men aldrig om enskilda individer. I de fall smittspårning skulle bli aktuellt, kommer arbetsplatser och individer att kontaktas av sjukvården. Det är mycket förståeligt att många känner oro, men samtidigt är det mycket viktigt att både kommunen och medborgarna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, är källkritiska och undviker att sprida obekräftade uppgifter.

Hur säkerställer skolan att mitt barn inte blir smittat?

Skolan kan inte garantera att något barn inte blir smittat i skolan eller i övriga samhället. På skolorna vidtar vi åtgärder i förebyggande syfte. Det handlar om att tvätta händer, informera om att man nyser i armveck eller servett och att inte peta i ögon eller i ansikte. Vi håller kontakt med de vårdnadshavare med barn som varit i riskområden eller på annat sätt har utsatts för risk att smittas.

Varför stänger ni inte ner skolor?

Enligt Folkhälsomyndigheten är Sveriges beredskap för smittspårning för att förhindra smittspridning är god och det finns därför inte i nuläget någon anledning att stänga skolor, även om fall av smittade elever eller lärare uppstår. 

Det finns heller inte någon anledning för friska barn och frisk personal att stanna hemma från skolan. Om det upptäcks smitta i någon av våra verksamheter gör smittskyddet en bedömning ifall det krävs smittspårning och tar då kontakt med de personer som berörs.Sidan uppdaterades 2020-04-20
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)