Hoppa till innehållet

Leva & Bo

Barn & Utbildning
Information om barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt kulturskola.
Öppna sida Barn & Utbildning
Bygga & bo
Information till dig som söker bostad, bygglov eller har frågor om tomter, sophantering m.m.
Öppna sida Bygga & bo
Edshus AB
Edshus AB är det kommunala bostadsföretaget i Dals-Eds kommun
Öppna sida Edshus AB
Fritid & Kultur
I Ed kan du fiska, gå på bio, engagera dig i föreningar och mycket mer.
Öppna sida Fritid & Kultur
Gator, trafik och resor
Gator & Allmänna platser, Kommunikationer, Karta
Öppna sida Gator, trafik och resor
Grannsamverkan
Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.
Öppna sida Grannsamverkan
Hjälp till barn och unga
Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Det är en samlad information från kommunen och landstingets 1177, men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd.
Öppna sida Hjälp till barn och unga
Jour
Kommunens jourtelefon för akuta fel på kommunens vatten och avloppsnät, fastigheter samt kommunens gator och vägar.
Öppna sida Jour
Konsument
Hit vänder du dig för att få konsumentvägledning, information om skuldsanering m.m.
Öppna sida Konsument
Natur och Miljö
Dalslands miljö- och energiförbund
Öppna sida Natur och Miljö
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten förebygger bränder och andra olyckor, gör räddningsinsatser samt begränsar konsekvenserna när en olycka inträffat.
Öppna sida Räddningstjänsten
Stipendier & Fonder
Kommunen handhar vissa stipendier och fonder där du kan söka bidrag.
Öppna sida Stipendier & Fonder
Taxor och avgifter
Aktuella taxor och avgifter i Dals-Eds kommun
Öppna sida Taxor och avgifter


Sidan uppdaterades 2017-01-25