Hoppa till innehållet

Leva & Bo

Barn & Utbildning
Information om barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt kulturskola.
Bygga & bo
Information till dig som söker bostad, bygglov eller har frågor om tomter, sophantering m.m.
Edshus AB
Edshus AB är det kommunala bostadsföretaget i Dals-Eds kommun
Fritid & Kultur
I Ed kan du fiska, gå på bio, engagera dig i föreningar och mycket mer.
Gator, trafik och resor
Gator & Allmänna platser, Kommunikationer, Karta
Grannsamverkan
Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.
Hjälp till barn och unga
Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Det är en samlad information från kommunen och landstingets 1177, men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd.
Jour
Kommunens jourtelefon för akuta fel på kommunens vatten och avloppsnät, fastigheter samt kommunens gator och vägar.
Konsument
Hit vänder du dig för att få konsumentvägledning, information om skuldsanering m.m.
Natur och Miljö
Dalslands miljö- och energiförbund
Polissamverkan
I Dals-Ed finns sedan flera år tillbaka ingen polisstation, men ett samtjänstavtal är upprättat mellan Dals-Eds kommun och polisen.
Stipendier & Fonder
Kommunen handhar vissa stipendier och fonder där du kan söka bidrag.
Taxor och avgifter
Aktuella taxor och avgifter i Dals-Eds kommun


Sidan uppdaterades 2017-01-25
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)