Leva & Bo

Barn & Utbildning

Information om barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt kulturskola.

Öppna sida Barn & Utbildning

Bygga & bo

Information till dig som söker bostad, bygglov eller har frågor om tomter, sophantering m.m.

Öppna sida Bygga & bo

Edshus AB

Edshus AB är det kommunala bostadsföretaget i Dals-Eds kommun

Öppna sida Edshus AB

Fritid & Kultur

I Ed kan du fiska, gå på bio, engagera dig i föreningar och mycket mer.

Öppna sida Fritid & Kultur

Gator, trafik och resor

Gator & Allmänna platser, Kommunikationer, Karta

Öppna sida Gator, trafik och resor

Grannsamverkan

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Öppna sida Grannsamverkan

Hjälp till barn och unga

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Det är en samlad information från kommunen och landstingets 1177, men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd.

Öppna sida Hjälp till barn och unga

Jour

Kommunens jourtelefon för akuta fel på kommunens vatten och avloppsnät, fastigheter samt kommunens gator och vägar.

Öppna sida Jour

Konsument

Hit vänder du dig för att få konsumentvägledning, information om skuldsanering m.m.

Öppna sida Konsument

Natur och Miljö

Dalslands miljö- och energiförbund

Öppna sida Natur och Miljö

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten förebygger bränder och andra olyckor, gör räddningsinsatser samt begränsar konsekvenserna när en olycka inträffat.

Öppna sida Räddningstjänsten

Stipendier & Fonder

Kommunen handhar vissa stipendier och fonder där du kan söka bidrag.

Öppna sida Stipendier & Fonder

Taxor och avgifter

Aktuella taxor och avgifter i Dals-Eds kommun

Öppna sida Taxor och avgifterSidan uppdaterades 2017-01-25