Barn i behov av stöd

För närmare information kontakta respektive verksamhets rektor.

Särskolan i Dals-Ed

Allt arbete - information, samråd, utredningar, bedömningar och beslut ska ske i fullständig överenskommelse med skollag och beslut samt Skolverkets allmänna råd om rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskilda ( SKOLFS 2013: 20) tillsammans med kommentarer. Skolverkets informationsbroschyr för t. ex. föräldrar, ska användning (www.skolverket.se). Jag övrigt gäller FOKUS-förvaltningens delegationsordning.

Samordnare för särskolan i Dals-Eds kommun är Elenor Olsson , e-post  elenor.olsson@utb.dalsed.se, telefon 0534-195 09

SIP Barn och unga

Bakgrund

SIP för barn och unga är en överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Den ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan och gäller alla barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser.

Överenskommelse för barns och ungas hälsa - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Anmälningsskyldighet

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, samt andra organisationer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barn skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana organisationer.

(Enligt Socialtjänstlagen 14 Kap. 1 § och skollagen 1 Kap. 2 a §.)

Kontaktuppgifter

Rektor Hagaskolan

Rektor Maria Engström
Telefon 0534-19102
maria.engstrom@
utb.dalsed.se

Rektor Snörrumskolan

Camilla Wester
0534-19142
camilla.wester@
utb.dalsed.se

Rektor förskolan

Marie Alhede
0534-195 10
marie.alhede@
utb.dalsed.se

Anna Hansson
0534-191 40
anna.hansson@
utb.dalsed.se

Rektor Utsikten

Gymnasieskolan

Mats Bergling

telefon 0534-192 60

Gymnasiesärskolan

Sofia Mattsson
Telefon 0534-192 61
sofia.mattsson@
utb.dalsed.seSidan uppdaterades 2023-01-23