Hoppa till innehållet

Barn i behov av stöd

För närmare information kontakta respektive verksamhets rektor.

Särskolan i Dals-Ed

Allt arbete - information, samråd, utredningar, bedömningar och beslut ska ske i fullständig överenskommelse med skollag och beslut samt Skolverkets allmänna råd om rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskilda ( SKOLFS 2013: 20) tillsammans med kommentarer. Skolverkets informationsbroschyr för t. ex. föräldrar, ska användning (www.skolverket.se). Jag övrigt gäller FOKUS-förvaltningens delegationsordning.

Samordnare för särskolan i Dals-Eds kommun är specialpedagog Annika Henke  annika.henke@dalsed.se

Västbus lokalt

Bakgrund

2005 antogs Västra Götalandsregionens och VästKoms gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdomar med sammansatt psykisk / psykiatrisk och social problematik. Riktlinjerna fick namnet Västbus och har presentatörer och implementerats i berörda verksamheter allt sedan antagandet.

Bakgrund lokalt

Det finns en lokal styrgrupp. Västbus lokala arbete utgår från Västbus riktlinjer och förändrar samverkan kring de ärenden skola / BUP och IFO har gemensamt.

Anmälningsskyldighet

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, samt andra organisationer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barn skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana organisationer.

(Enligt Socialtjänstlagen 14 Kap. 1 § och skollagen 1 Kap. 2 a §.)

Kontaktuppgifter

Rektor Hagaskolan

Rektor Maria Engström
Telefon 0534-19102
maria.engstrom@utb.dalsed.se

Rektor Snörrumskolan

Ing-Marie Arkteg Siljeblad
Telefon 0534-191 42
ing-marie.arkteg@utb.dalsed.se

Rektor

Anna Hansson
0534-191 40
anna.hansson@utb.dalsed.se

Rektor Utsikten

Sofia Mattsson
Telefon 0534-192 61
mailto:sofia.mattsson@utb.dalsed.seSidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)