Ansökan barnomsorgsplats

Efter ansökan om barnomsorgsplats registreras den sökande i en barnomsorgskö på den förskola eller det familjedaghem som man önskar.

Barnomsorg erbjuds till barn 1 - 12 år. Platsen får behållas hela det kalenderår barnet fyller 12 år.

Anmälan till barnomsorgskö

Anmälan till barnomsorgskö kan ske tidigast efter barnets födelse. Detta ködatum gäller hela kommunen.

För ansökan, se blanketter

Förtursregler

Barn i behov av särskilt stöd och stimulans har förtur till plats även om behovet inte grundas på föräldrarnas arbete eller studier. Avgiften för dessa barn regleras i Skollagen kap 2a §10.

Följande barn har rätt till förtur:

  • barn med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 2a §§9 och 10 

Kontaktpersoner

Förskolor och familjedaghem:

Rektor Anna Hansson
0534-191 40

Rektor Marie Alhede
0534-195 10
marie.alhede@utb.dalsed.se

Fritidshem:

Rektor Camilla Wester
0534-191 42Sidan uppdaterades 2022-09-20