Förskola

I Dals-Eds kommun finns förskolorna Fågelvägens förskola, Snörrums förskola och Hagas förskola.
Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn mellan 1 och 5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller är arbetssökande.

I Dals-Eds kommun finns endast kommunala förskolor.

Förskolans uppdrag

Förskolan är det första steget i barnets utbildning och verksamheten där ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan samt vara rolig trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet.

Förskolans arbete ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. I förskolan arbetar vi i arbetslag där förskolläraren har ansvaret för undervisningens innehåll.

För Google Maps vägbeskrivning till:


Kontaktpersoner

Rektor

Anna Hansson
0534-191 40
anna.hansson@utb.dalsed.se

Rektor

Marie Alhede
0534-195 10
marie.alhede@utb.dalsed.se

Box 31
668 21 ED

Länkar

Läroplan för förskola Lpfö 18

Skollagen

Kommunens lärplattform Vklass

(Kräver bank-id)

Vklass

Vid frågor om allt som rör Vklass, kontakta:
Emil Larsen, IKT-Samordnare
0766-340567
emil.larsen@utb.dalsed.seSidan uppdaterades 2023-04-04