Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg innebär att dagbarnvårdarna, som är anställda av kommunen, tar emot barn i sina egna hem. Barn från 1 år kan få plats i pedagogisk omsorg. Antal barn hos respektive dagbarnvårdare varierar beroende på det antal timmar varje barn har behov av.

Dagbarnvårdarna har ett vikariesystem där de täcker upp för varandra vid sjukdom eller annan frånvaro. De arbetar 4-5 dagar (40 timmar/vecka) efter ett rullande schema. Om din dagbarnvårdare behöver vara ledig eller är sjuk, får ditt barn vistas i vikariens hem.

Det finns stor vana hos dagbarnvårdarna att arbeta med barn, många har arbetat i detta yrke i många år.

Pedagogisk omsorg är en verksamhet med stark tonvikt på lek och utevistelse, med barnens egna intressen, fantasi samt uppfinningsförmåga som viktig utgångspunkt.

Från och med sommaren 2018 finns den gemensamma lokalen för Pedagogisk omsorg på Fågelvägens förskola.

Kontaktpersoner

Rektor Anna Hansson
0534-19140

Rektor Marie Alhede
0534-195 10
marie.alhede@utb.dalsed.se

Box 31
668 21 EDSidan uppdaterades 2022-11-09