Hoppa till innehållet

Barn & Utbildning - filt

Barnomsorg

Blanketter och e-tjänster

Skola och utbildning

Blanketter och e-tjänster

Ansökan om plats i grundskola, förskoleklass eller fritidshem i annan kommun än elevens hemkommun
Anmäla oro för barn eller ungdom
Ansökan om anslutningsresebidrag
Ansökan om modersmålsundervisning
Ansökan om skolskjuts
Busskort/kontantbidrag - gymnasieskola
Inackorderingsbidrag för gymnasieelever
Fritidsklubb, ansökan
Kulturskolan, anmälan
Ledighetsansökan grundskola
Specialkost skola och barnomsorg
Synpunkter/klagomål FOKUS
Utskrivning av elev - grundskola


Sidan uppdaterades 2021-04-07

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)