Elevhälsa

Vi som arbetar inom elevhälsan har som uppdrag att organisera olika tidigare av stöd för barn och ungdomar 1 - 20 år inom

 • förskola 
 • förskoleklass 
 • grundskola 
 • särskola 
 • skolbarnsomsorg 
 • gymnasieskola 
 • gymnasiesärskola

Resurser inom elevhälsan

Inom elevhälsan finns följande kompetenser:

 • specialpedagog 
 • språkpedagog 
 • skolkurator 
 • skolsköterska 
 • skolläkare 
 • skolpsykolog 
 • SYV (studie- och yrkesvägledare) 

Elevhälsoplan

Här kan du ladda ner Elevhälsoplanen:
Elevhälsoplan grundskola 17-18

Ansvar för elevhälsa

Rektor har alltid det övergripande ansvaret för elevhälsa inom sin verksamhet.

För barn 1-5 år har barnhälsovården det medicinska ansvaret.Sidan uppdaterades 2023-01-23