Kontaktuppgifter elevhälsa grundskola

Rektor Snörrumskolan Camilla Wester
Telefon 0534-191 42

Rektor Hagaskolan Maria Engström
Telefon 0534-19102

Specialpedagog Annika Engen Henke
Telefon 0534-191 03

Speciallärare Snörrum Camilla Paulsson
Telefon 0534-19223

Specialpedagog Snörrum
Vakant

Skolsköterska Anneli Brekke
Telefon 0534-191 24

Skolsköterska Snörrum / Utsikten Katja Karttunen
Telefon 0534-191 66

Skolkurator Jennika Larsson
Telefon 0534-191 51

SYV Bent-Erik Engen
Telefon 0534-191 19

Skolläkare kontaktas via skolsköterska.

Skolpsykolog kontaktas via rektor.Sidan uppdaterades 2022-09-20