Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk för alla sexåringar from 2018-01-01. Det innebär att förskoleklass har skolplikt.

Utbildningens omfattning i tid har inte förändrats i Dals Eds kommun, vilket innebär att vi fortsätter med förskoleklass 4 dagar i veckan/5 tim 20 min. Förskoleklassen följer grundskolans läsårstider.

Enligt läroplanen för förskoleklass ska undervisningen syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen i förskoleklassen ska bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.
(Ur Läroplanen 11, kap 3 Förskoleklassen)

Kontaktperson

Camilla Wester
0534-19142
camilla.wester@utb.dalsed.seSidan uppdaterades 2022-12-15