Hoppa till innehållet

Lokalutredning för skola och barnomsorg

Bakgrund

Under hösten 2012 genomfördes en utredning kring skolans och barnomsorgens framtida lokalbehov där fem olika alternativ redovisades. Personal, elever, föräldrar och övrig allmänhet gavs möjlighet att lämna synpunkter på utredningen innan kommunfullmäktige beslutade 2013-04-17 § 19 att genomföra renovering och ombyggnation av grundskolornas (Hagaskolan och Snörrumskolan) lokaler och utemiljöer.

Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att genomföra en detaljutredning kring var, hur och när ombyggnationen ska ske samt redovisa detta för kommunfullmäktige. FOKUS-nämnden gavs uppdrag att genomföra utredning om barnomsorgens framtida lokalbehov och lämna förslag till kommunfullmäktige.

Inför det fortsatta utredningsarbetet lämnade såväl kommunfullmäktige och FOKUS-nämnden 2013-05-22 ett antal direktiv som bland annat innehöll krav om att processen ska ske i nära samarbete och med inflytande från personal och brukare. Under utredningen har därför samrådsgrupper bildats med personal och där även föräldrar inbjudits att lämna synpunkter.

Utrednings- och beslutsprocessen

Sammanställning av samrådsgruppernas synpunkter för både skolan och barnomsorgen   finns att ta del av i högerspalten här intill, liksom utredningarna med förslag   för skolan och barnomsorgen. Beslutsprocessen för de båda utredningarna var   enligt följande:

  • 2013-10-02, FOKUS-nämnden
  • 2013-10-16, Kommunstyrelsens arbetsutskott
  • 2013-10-16, MBL
  • okt-nov,   Politiska gruppmöten
  • 2013-12-04, Kommunstyrelsen
  • 2013-12-18, Kommunfullmäktige

Beslutet för barnomsorgen   innebar i korthet att fyra nya avdelningar byggs vid Hagaskolan. De nya   avdelningarna ska ersätta förskolan på Ängsvallen och en avdelning på   Edsgärdet.

Utredningen för skolorna innebär sammanfattningsvis att   Snörrumskolans lokaler renoveras och utemiljön förbättras. På Hagaskolan   genomförs renovering av befintliga lokaler och större lokalyta tas i anspråk för   undervisning vilket innebär att paviljongen, Bildsalen och FA-huset tas bort som   undervisningslokaler.

Kommunfullmäktige beslutade slutgiltigt 2013-12-18 i   båda ärendena. Sedan fullmäktiges beslut har detaljerade underlag och   beräkningar för fortsatt process tagits fram. Projekten väntas pågå 2016-2018   för att inte påverka den dagliga skolverksamheten för mycket.

 Sidan uppdaterades 2019-11-14
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)