Hoppa till innehållet

V48 Hur fungerar det i modulerna?

Publicerad 2016-11-28


Caiza Aloandersson avslutar ännu en bra skoldag tillsammans med lärarkandidat Felicia Rådén

Det kan vara hög tid att höra sig för hur elever och personal upplever skoldagarna i modulerna. Först ut är rektor Ing-Marie Siljeblad Arkteg som tycker att lokalerna är bra och att personalen varit föredömligt positiva och engagerade för att göra skolan så bra som möjligt.

Hon fortsätter: ”Flytten skedde väldigt snabbt och det blev lite trögt i starten, eftersom inte all teknik kom igång direkt. Nu är allt igång och undervisningen flyter på jättebra!”

Läraren Caiza Aloandersson instämmer med Ing-Marie och lägger till att det verkligen har fungerat över förväntan. ”Det gäller både inomhus-och utemiljön. Vi har inte fått allt på plats som utlovades, men eleverna är fantasifulla och använder det som omgivningarna erbjuder. En sak som har dröjt och som vi längtar efter är ett separat personalrum. Nu måste vi pussla mycket med utrymmena för att få till en vrå för planering och kollegasamtal”,  säger hon och tillägger igen att på det stora hela har personal och elever, med engagemang och tålamod, gjort skolgången bra.

Fotnot: Enligt tillförlitliga källor kommer en modul för personalrum att monteras under vecka 49…